Logo
Ispiši ovu stranicu

Počela radionica o Integriranim načelima poljoprivredne proizvodnje

Počela radionica o Integriranim načelima poljoprivredne proizvodnje Počela radionica o Integriranim načelima poljoprivredne proizvodnje

U Motelu ''Kiwi'' u Grudama započela je trodnevna radionica o Integriranim načelima poljoprivredne proizvodnje organizirana u okviru projekta "Održivo korištenje vodnih resursa u Imotsko-Bekijskom polju" (IM-BE Field),

koji se financira sredstvima EU-a u okviru IPA Prekograničnog programa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a provode ga Općina Grude i JU Razvojna agencija ŽZH-HERAG te partneri iz Republike Hrvatske Splitsko dalmatinska Županija i Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

Predavači na radionici su stručni predstavnici Agronomskog i prehrambeno tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru.

Radionica se nastavlja danas s predavanjima na temu tehnoloških smjernica za integriranu proizvodnju masline,  navodnjavanja povrtlarskih kultura i svjetski trendovi u hidroponskom uzgoju.

Teme trećega dana su ekološko vinogradarstvo i vinarstvo.

herag.jpg herag1.jpg herag2.jpg

herag3.jpg herag4.jpg

Sva prava zadržana. JU Razvojna agencija ŽZH - HERAG