Logo
Ispiši ovu stranicu

Poziv na akcije čišćenja „divljih“ odlagališta otpada na području općine Grude

Poziv na akcije čišćenja „divljih“ odlagališta otpada na području općine Grude Poziv na akcije čišćenja „divljih“ odlagališta otpada na području općine Grude

Općina Grude i JU Razvojna agencija ŽZH –HERAG pozivaju sve zainteresirane žitelje općine Grude, učenike osnovnih i srednjih škola, studente, nevladine organizacije, javne i privatne subjekte da se uključe u akciju čišćenja neuređenih („divljih“) odlagališta otpada na području općine Grude.

Cilj ovih akcija je jačanje svijesti o potrebi zaštite životne sredine, te smanjenje opasnosti za pojavu različitih oblika zaraza i zagađenja.

Okvirni raspored čišćenja lokacija:

Lokacija

Datum

Vrijeme

Drinovci (Glavaševa gomila)

9. i 10. 6. 2014. godine

od 9:00 do 15:00

Drinovci (Pržine)

11. i 12. 6. 2014. godine

od 9:00 do 15:00

Sovići (Poljski put)

16. 6. 2014. godine

od 9:00 do 15:00

Sovići (Majdan)

18., 20. i 23. 6. 2014. godine

od 9:00 do 15:00

Grude (Alagovac)

25. 6. 2014. godine

od 9:00 do 15:00

Ružići (Bilića ponor)

26., 27. i 30. 6. 2014. godine

od 9:00 do 15:00

JP Komunalno Grude je osiguralo potreban alat i mehanizaciju, te će sav prikupljeni otpad odvesti na regionalni centar za prikupljanje otpada, a na očišćenim lokacijama će se postaviti kontejneri za otpad.

Organizatori su za sve sudionike osigurali hranu, osvježenje, te potrebnu zaštitnu opremu.

Akcije čišćenja organizirane su u okviru projekta „Održivo korištenje vodnih resursa u Imotsko-Bekijskom polju“ (IM-BE Field) kojeg provode općina Grude i Splitsko-dalmatinska županija, zajedno sa partnerima JU Razvojna agencija ŽZH-HERAG i JU RERA SD iz Splita, u okviru IPA Programa prekogranične suradnje CRO-BiH, kojeg financira EU.

Unaprijed se zahvaljujemo na odazivu!

Kontak telefon za dodatne informacije: 039/660-910.

U slučaju promjene termina čišćenja pojedinih lokacija naknadno ćemo objaviti novi raspored.

Sva prava zadržana. JU Razvojna agencija ŽZH - HERAG