Logo
Ispiši ovu stranicu

Posjeta Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj Republike Srbije i Poslovno tehnološkom inkubatoru Beograd

Posjeta Naciolanoj agenciji za regionalni razvoj Republike Srbije i Poslovno tehnološkom inkubatoru Beograd Posjeta Naciolanoj agenciji za regionalni razvoj Republike Srbije i Poslovno tehnološkom inkubatoru Beograd

Javna ustanova Razvojna agencija ŽZH – HERAG je u suradnji sa partnerima na projektu Vladom ŽZH, Općinom Ljubuški, Udrugom gospodarstvenika Posušje i Udrugom poljodjelaca u ŽZH u sklopu projekta Home grown business organizirala je u periodu od 22.10. do 24.10.20104. posjetu Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj Republike Srbije i Poslovno tehnološkom inkubatoru u Beogradu.

Predstavnici Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Srbije održali su prezentacije na temu „Iskustva monitoringa“ i „Financijske potpore za MSP u 2014. godini“. Prezentacije su bile od izuzetne važnosti za sve nazočne budući da će se u sklopu projekta Home grown business provoditi razne aktivnosti vezane uz mentorstvo kao i Fond za MSP. Ovom prilikom gosp. Miloš Ignjatović i gosp. Ivan Jelčić  potpisali su Sporazum o suradnji u ime institucija koje predstavljaju, Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Srbije i Razvojne agencije ŽZH – HERAG, čime su izrazili spremnost na dugoročniju suradnju i buduće zajedničko realiziranje projekata.

Posjeta je nastavljena u Poslovno tehnološkom inkubatoru Beograd. Gospođa Gordana Danilović Grković održala je prezentaciju na temu „Inkubacija high tech biznisa na tehničkim fakultetima Univerziteta u Beogradu“, a ravnatelj Razvojne agencije ŽZH – HERAG gdin. Ivan Jelčić je održao prezentaciju u kojoj je predstavio agenciju i projekte koji se trenutno provode na području Županije Zapadnohercegovačke.  Naglašeno je da je ova posjeta  od posebne važnosti , budući da se u sklopu projekta Home grown business planira uspostava Poduzetničkog inkubatora u Županiji Zapadnohercegovačkoj, i da pri tome treba koristiti i znanja i iskustva koja ima Poslovno tehnološki inkubator Beograd. Posjeta je završena obilaskom mladih poduzetnika koji su svoje poslovanje započeli u prostorijama Poslovno tehnološkog inkubatora Beograd.

herag-beograd.JPG herag-beograd1.JPG herag-beograd2.JPG

herag-beograd3.JPG

Sva prava zadržana. JU Razvojna agencija ŽZH - HERAG