Logo
Ispiši ovu stranicu

Objavljen javni poziv UNDP BiH općinama i gradovima u BiH za izradu zelenih logističkih shema za upravljanje otpadom

Objavljen javni poziv UNDP BiH općinama i gradovima u BiH za izradu zelenih logističkih shema za upravljanje otpadom

UNDP BiH objavio je javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine za pripremu zelenih logističkih shema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada.

S ciljem upotpunjavanja informacija općinskih planova upravljanja otpadom za donošenje dugoročnih odluka vezanih za ovu oblast, kroz ovaj javni poziv je planirana izrada zelenih logističkih shema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišni prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada.

Studije izvodljivosti će obuhvaćati procjenu i testiranje različitih nisko-karbonskih alternativa vezanih za: pogonska goriva koja koriste vozila za transport otpada, optimiziranje ruta transporta otpada, kapacitet i opterećenost vozila, korištenje informacijskih tehnologija u ovoj oblasti itd.
Doprinos pripreme zelenih logističkih shema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada za JLS u FBiH se ogleda u:

– konzistentnoj implementaciji i ispunjavanju ciljeva općinskih i/ili županijskih planova upravljanja otpadom, ali i ciljeva Federalnog plana upravljanja otpadom

– uspostavljanju okvira za održivo postupanje sa otpadom kroz održivo upravljanje proizvedenim otpadom što podrazumijeva i smanjenje pripadajućih emisija plinova sa efektom staklenika

– otvaranju mogućnosti za povećanje broja domaćinstava obuhvaćenih organiziranom sakupljanjem otpada

– otvaranju mogućnosti za odvojeno sakupljanje otpada i reciklažu

– otvaranju mogućnosti za poboljšanje infrastrukture za upravljanje komunalnim otpadom

– identificiranje “crnih točaka” u sustavu i stvaranje preduvjeta za njihovo uklanjanje

Rok za dostavljanje prijava je 15. veljače 2021. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Sva prava zadržana. JU Razvojna agencija ŽZH - HERAG