Multimedija

O nama

Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG je neprofitna ustanova sa sjedištem u Posušju. Utemeljena je od strane Vlade ŽZH u skladu sa njenim strateškim opredjeljenjem, a radi trajnog obavljanja djelatnosti upravljanja i koordinacije razvojnih resursa, stvaranja pretpostavki za razvojni poduzetnički ambijent i poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, formiranje kreditno-jamstvenog fonda za poticanje i razvitak poduzetništva, a sve u cilju stalnog povećanja zaposlenosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Cilj

Osnovni cilj agencije je priprema i provođenje strateškog plana razvoja Županije, unaprijeđenje i koordiniranje postojećih razvojnih aktivnosti u skladu s vizijom Razvojne agencije. Pružati podršku županiji, jedinicama lokalne samouprave, malom i srednjem poduzetništvu, te ostalim institucijama i organizacijama u svrhu socijalno ekonomskog razvoja regije.

Misija

Misija HERAG-a je doprinijeti ubrzanijem gospodarskom razvoju Županije Zapadnohercegovačke jačanjem sektora malog i srednjeg poduzetništva, kao temeljnog nositelja ukupnog razvoja svakog gospodarstva, biti u službi novih tehnologija i ideja kroz podršku poslovnim subjektima, nevladinim organizacijama i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, gospodarskoj samoodrživosti i stabilnosti Županije Zapadnohercegovačke.
Vizija

Vizija HERAG-a je postati vodeća institucija u Županiji Zapadnohercegovačkoj na području privlačenja stranih investicija, poticanju istraživanja, razvoju poslovne suradnje i novih tehnologija u malom i srednjem proizvodnom sektoru, poljoprivredi i turizmu.

Aktivnosti agencije:

Strateško planiranje razvitka malog i srednjeg proizvodnog poduzetništva i provedbu ostvarivanja tih planova.
Pripremu i izradu projektne dokumentacije za razvojne projekte Županije.  
Pružanje pomoći početničkom proizvodnom i malom proizvodnom, poduzetništvu i obrtništvu putem javnih poziva za dodjelu financijske potpore razvitku proizvodnog poduzetništva.
Pružanje financijske i stručne potpore razvitku inovacija, te pravnoj zaštiti intelektualnog kapitala i industrijskog vlasništva.
Uspostavu proizvodno-poslovnih zona u općinama i uspostavu županijskih poslovno-industrijskih zona.
Pružanje financijske i stručne potpore razvitku inovacija, te pravnoj zaštiti intelektualnog kapitala i industrijskog vlasništva financijske.
Potpore kreiranju i cjelovitoj izradi proizvodnih programa potrebnih svim kategorijama proizvodnog poduzetništva Županije.
Stavljanje u funkciju potpornih instrumenata razvitka malog i srednjeg proizvodnog poduzetništva, kao što su: kreditno-jamstveni fond, proizvodni inkubatori, inkubatori proizvodnih programa i inkubatori za inkubaciju proizvodnih poduzetnika.
Pružanje potpore razvitku ljudskih potencijala (resursa) u Županiji i općinama, te u nevladinom sektoru za pristup i korištenje pred pristupnih i pristupnih fondova Europske unije, kao i fondova, odnosno sredstava prekogranične razvojne suradnje za izradu i podnošenje razvojnih projekata sukladno metodologiji i pravilima Europske komisije i tih fondova.
Potporu razvitku poduzetništva i obrtništva u izradi razvojnih projekata na polju uvođenja novih komunikacijskih i informacijskih tehnologija i ostalih novih tehnologija.
Uspostavu partnerskih odnosa institucija vlasti s privatnim sektorom Županije u cilju razvitka gospodarstva i razvitka Županije općenito.
Suradnju sa: Federalnim Ministarstvom razvoja poduzetništva i obrta, s lokalnim županijskim i regionalnim razvojnim udruženjima, sa sveučilištima na polju razvitka malog i srednjeg proizvodnog poduzetništva i razvitka općenito, s ekonomskom dijasporom i inozemnim ulagačima u Županiju, s općinama Županije na provođenju svih aktivnosti u cilju potpore i razvitka proizvodnog poduzetništva i obrtništva i gospodarstva općenito, sa Županijskom Gospodarskom komorom, Županijskom obrtničkom komorom, s drugim županijama Federacije Bosne i Hercegovine na polju razvitka proizvodnog poduzetništva.
Suradnju i sudjelovanje Županije u razvojnim projektima koje međunarodna zajednica provodi u Federaciji Bosne i Hercegovine i na razini Bosne i Hercegovine.
Prekograničnu suradnju s institucijama Republike Hrvatske i drugim regijama zemalja u okruženju, a od interesa za razvitak županijskog poduzetništva i gospodarstva općenito.
Obavlja i sve druge poslove od interesa za Županiju i razvitak županijskog poduzetništva i obrtništva koje joj Vlada stavi u zadaću.

Više u ovoj kategoriji: O nama »

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631