Novosti

AKCIJSKI PLANOVI ZA PROCJENU RIZIKA OD KATASTROFA I UBLAŽAVANJE IDENTIFICIRANIH RIZIKA

 

U periodu 24.10-26.10.2022 godine u Herceg Novom i Ljubuškom održane su tri jednodnevne radionice na temu procjene rizika od katastrofa. Radionice su održane u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe - Otporna granica'', kojeg financira Europska unija.

Svrha radionica je obuka za izradu akcionih planova za smanjenje rizika i posljedica katastrofa, odnosno prepoznavanje i djelotvorno upravljanje rizicima, za Herceg Novi u Crnoj Gori, te Ljubuški, Široki Brijeg, Posušje i Grude u Bosni i Hercegovini. U radionicama je aktivno učestvovalo preko 30 članova zajedničke prekogranične radne skupine, kao i drugi dionici uključeni u sustav zaštite i spašavanja. Radionice su doprinijele i unapređenju prekogranične saradnje, razmjeni iskustava i najboljih praksi.

Jovanka Matković, Sekretarijat za komunalne djelatnosti Opština Herceg Novi: „Izuzetno sam zadovoljna sa radionicama koje su organizirane protekla tri dana, zadovoljna sam sa predavačima i temama koje su bile prezentirane, a također sam zadovoljna i sa članovima radne skupine koji su skupa sa mnom sudjelovali u radu, načinom kako smo surađivali i razmjenjivali iskustva.“ Smanjenje rizika od katastrofa je značajna oblast s obzirom da prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe predstavljaju rizik po živote građana, imovinu, životnu sredinu i kulturno nasljeđe, ali i cjelokupan proces ekonomskog i društvenog razvoja.

 Osim izrade akcionih planova, kroz projekat će se osigurati zaštitna odijela, oprema i alat za vatrogasne i spasilačke službe, održat će se obuke i treninzi specijaliziranih timova,  nabavit će se 2 mala interventna vozila, nadogradit će se postojeći vatrodojavni sustavi,  izgradit će se poligon za obuku vatrogasaca i spasilačkih službi u Grudama, provest će se opsežna promotivna i edukativna kampanja s ciljem jačanja svijesti lokalnog stanovništva o prevenciji i ponašanju u slučaju katastrofa. Projekt „Unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe - Otporna granica'', financira Europska unija u okviru IPA II programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014–2020). Ukupna vrijednost projekta je preko 586.000 eura, od čega je Europska unija osigurala skoro 500.000 eura bespovratnih sredstava. Preostali iznos sufinanciraju projektni partneri, Razvojna agencija Zapadnohercegovačke županije – HERAG (BiH), Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije (BiH) i Općina Herceg Novi (Crna Gora). Provedba je započela u ožujku i trajat će 24 mjeseca.

    

    

 

 

 

 

 

Održan Drugi sastanak partnera na projektu RESILIENT BORDER / OTPORNA GRANICA

 

U četvrtak 22.09.2022 godine u Herceg Novom održan je sastanak partnera projekta 'Povećanje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe – Otporna granica'.

Drugi po redu sastanak je protekao u radnoj atmosferi uz monitoring dosadašnjih projektnih aktivnosti, pregled i preuzimanje projektne dokumentacije, pripremu nadolazećih projektnih događaja.

Ovaj projekt financira Europska unija u okviru prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora (IPA II) , a opći cilj projekta je unapređenje sustava prevencije i upravljanja rizicima od katastrofa, kako bi se povećala otpornost na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim nemarom, kako u Zapadnohercegovačkoj županiji (BiH), tako i na području općine Herceg Novi u Crnoj  Gori.  Ukupna vrijednost projekta je preko 586.000 EUR, od čega je Europska unija osigurala preko 84% bespovratnih sredstava. Preostali iznos sufinanciraju projektni partneri, JU Razvojna agencija Zapadnohercegovačke županije – HERAG (BiH), Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke  (BiH) i Općina Herceg Novi (Crna Gora). Provedba je započela 01.03.2022 godine i trajat će 24 mjeseca.

 

   

 

 

 

Započeli radovi na izgradnji poligona za obuku vatrogasaca i drugih timova za zaštitu i spašavanje u okviru projekta RESILIENT BORDER

U Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“ u Grudama, 4. kolovoza započeli su radovi na izgradnji poligona za obuku vatrogasaca i drugih timova za zaštitu i spašavanje.

Radove izvodi poduzeće Pušina d. o. o. Grude, a ukupna vrijednost ugovora je 131.661,67 KM bez PDV-a. Rok za završetak radova je siječanj 2023. godine. Aktivnost izgradnje i opremanja poligona je dio projekta 'Povećanje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe – Otporna granica', koji financira Europska unija kroz prekogranični program Bosna i Hercegovina – Crna Gora (IPA II).


Ravnatelj Razvojne agencije ŽZH HERAG Radoslav Luburić, ravnatelj Uprave civilne zaštite ŽZH dr. sc. Drago Martinović i predstavnici Općine Grude, prisustovali su početku radova na izgradnji ovog objekta budući da isti predstavlja veliki značaj za širu zajednicu.

Svakodnevno svjedočimo prirodnim katastrofama i rizicima koji nas ugrožavaju i s kojima se teško nosimo sa svojim ograničenim resursima. Velike nesreće i katastrofe uzrokovane ekstremnim prirodnim pojavama ili djelovanjem čovjeka predstavljaju veliku opasnost za život i zdravlje ljudi te mogu iznenada i drastično narušiti društvenu ili ekološku ravnotežu, s razornim posljedicama za zajednicu u cjelini. Procjena rizika, prevencija katastrofa, jačanje spremnosti zajednice za odgovor i učinkovitu pomoć ako ili kada se katastrofa dogodi, temelj je učinkovitog sustava upravljanja rizicima od katastrofa na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili međunarodnoj razini. Stoga je od iznimne važnosti kontinuirano unaprjeđenje mjera smanjenja rizika i sustava upravljanja rizicima od katastrofa, kako bi se mogli nositi s posljedicama klimatskih promjena i katastrofa izazvanih čovjekom. Naglasak treba biti na proaktivnom upravljanju rizicima, odnosno prevenciji i pripravnosti, umjesto samo reagiranja kada se nesreća već dogodi, što je kamen temeljac suvremenog pristupa učinkovitom upravljanju rizicima od katastrofa. Nadalje, katastrofe se uglavnom ne događaju jednoj zemlji, već pogađaju cijelu regiju, bez obzira na državne granice, stoga je, osim jačanja kapaciteta i zakonodavstva na lokalnoj i nacionalnoj razini, potrebno uspostaviti regionalnu i međunarodnu suradnju u cilju prevencije, smanjenja i ublažavanja posljedica prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih čovjekom.

Europska unija je prepoznala i podržala ovaj projekt jer on ima za cilj naprijed navedeno: provedbu kombinacije međusobno komplementarnih aktivnosti (uključujući umrežavanje, obuke, razmjenu iskustava, nabavu opreme za vatrogasne timove i ostale timove za zaštitu i spašavanje, nabavu opreme i kamera za rano otkrivanje požara, kampanje podizanja javne svijesti itd.), namijenjenih jačanju kapaciteta različitih dionika uključenih u sustav upravljanja rizicima u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Općini Herceg Novi, kako bi se značajno unaprijedila prevencija rizika i ukupno upravljanje posljedicama klimatskih promjena i katastrofa izazvanih čovjekom u ovom prekograničnom području.

Ukupna vrijednost projekta je preko 586.000 EUR, od čega je Europska unija osigurala preko 84% bespovratnih sredstava. Preostali iznos sufinanciraju projektni partneri, Razvojna agencija županije Zapadnohercegovačke – HERAG kao vodeći partner (BiH), Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke (BiH) i Općina Herceg Novi (Crna Gora). Provedba je započela u ožujku ove godine i trajati će 24 mjeseca.

IPAII pocetak radova poligon 1

 

IPAII pocetak radova poligon 2

 

Završena najveća investicija u obnovu i prezentaciju Starog grada, vrijedna gotovo 400 tisuća eura.

 

Obilaskom Starog grada Ljubuškog pod stručnim vodstvom projektanta Ferhada Mulabegovića i arheologa Mirka Rašića obilježen je danas završetak radova na ovom važnom arheološkom lokalitetu koji, uz rimski vojni logor na Gračinama, predstavlja najznačajniju kulturno-turističku znamenitost Ljubuškoga. Obilasku su prisustvovali gradonačelnik Ljubuškoga Vedran Markotić, ravnatelj JP Parkovi Ljubuški Nikica Vučić, ravnatelj JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG Radoslav Luburić, dopredsjednik vlade i ministar financija ŽZH Toni Kraljević, predsjednik skupštine ŽZH Ivan Jelčić, ministar unutarnjih poslova ŽZH David Grbavac te zastupnik u Hrvatskom saboru Nevenko Barbarić.

 

Nakon godinu dana, sukladno ugovorenom roku, završeni su opsežni konzervatorsko-restauratorskih radovi, provedeni i financirani kroz projekt „HeritageREVIVED - Preservation, valorisation and promotion of cultural heritage on the outskirts of urban areas“ koji se provodi kroz INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

 

Kroz projekt su se provela arheološka istraživanja i konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi središnje Herceguše, branič kule i dijela obrambenih bedema vrijedni gotovo 400 tisuća eura, a riječ je o najvećoj investiciji u obnovu i prezentaciju Starog grada dosad. Investitor je Grad Ljubuški, izvođač radova sukladno projektu Studia Urbing iz Sarajeva je Građevinar Fajić d.o.o. Mostar, dok je nadzor vršila tvrtka Arhi plus d.o.o. Mostar.

 

„Stari grad je jedan od simbola Ljubuškog, koji pak zbog svog stanja i površine zahtijeva visoka i dugogodišnja ulaganja. Grad Ljubuški je dosad proveo zahvate, istraživanja i konzervatorsko-restauratorske radove koje smo financirali vanjskim izvorima, većinom onima EU. S HERAG-om smo pred nekoliko godina uredili i pristupni put, također uz pomoć sredstava EU. Naše napore kontinuirano podržava Zavod za zaštitu spomenika s kojim imamo izvrsnu suradnju. Radovi kroz EU projekt HeritageREVIVED dosad su najveći iskorak u prezentaciji Starog Grada, koji s Gračinama i Kravicama tvori najvažnije lokacije naše svakodnevice i turističke ponude. Znamo kako su ove zidine izgledale pred godinu dana, vidimo kako izgledaju danas. Lokalitet je siguran i pristupačan za posjetitelje, od djece do stručne javnosti. Idemo dalje s prezentacijom, osigurali smo 150 tisuća maraka, od čega ukupno 100 tisuća sufinanciraju Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo kulture. Duboko sam uvjeren da Stari grad već sada jest, a da će dobrim upravljanjem biti i još veći ponos svima nama“ – poručio je gradonačelnik Vedran Markotić.

 

 

Stari grad, baš kao i posjetiteljski centar na rimskom vojnom logoru na Gračinama izgrađen također kroz projekt HeritageREVIVED, bit će povjeren na upravljanje JU Parkovi LJubuški, koja uspješno upravlja Kravicom

 

Projektom Heritage REVIVED, koji se sastoji od infrastrukturnih zahvata na obnovi baštine, razvoja novog zajedničkog prekograničnog proizvoda i zajedničke promocije, kao i unaprjeđenja upravljačkih kapaciteta te podizanja svijesti o važnosti obnove baštine u lokalnoj zajednici doprinosi se društvenom i gospodarskom razvoju prekograničnog područja.

 

„Glavni cilj projekta je diverzificirati i promovirati kulturno-turističku ponudu povijesnih gradova Ljubuškoga, Solina i Ulcinja zajedničkom izgradnjom kapaciteta u upravljanju kulturnim turizmom i turizmom doživljaja te uspostavom nove i poboljšanjem postojeće turističke infrastrukture. Specifični cilj je ojačati i diverzificirati turističku ponudu prekograničnom suradnjom te omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine. HERAG i Grad Ljubuški imaju dugogodišnju uspješnu suradnju, na Starom gradu ovo je već treći projekt sufinanciran sredstvima EU koji zajedno provodimo. U budućnosti ćemo nastaviti pripremati, prijavljivati i realizirati ovakve projekte na korist lokalne zajednice“ – istaknuo je ovom prilikom Radoslav Luburić, ravnatelj JU HERAG.

 

Vodeći partner je JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG, dok su partneri na projektu Grad Ljubuški (BIH), Grad Solin (HR), Županijska uprava za ceste Split (HR), Općina Ulcinj (MNG). Projekt, koji traje od 15.10.2020. do 14.10.2022. godine, vrijedan je 1.965.441,19 EUR, od čega se 1.670.625,00 EUR financira ERDF i IPA II fondovima Europske unije.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA GRANT SREDSTVA U 2022. GODINE

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2022. godinu.

Javni natječaj odnosi se na:

 1. Izgradnja poduzetničkih zona
 2. Izrada dokumentacije za uspostavljanje poduzetničke zone
 3. Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture 
 4. Poticaj udruženjima i komorama
 5. Poticaj za opstanak tradicionalnih I starih obrta
 6. Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti
 7. Poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva
 8. Jačanje konkurentnosti MSP-a

Tekst Javnog natječaja i ostalu potrebnu dokumentaciju po projektima možete pogledati OVDJE

 

Službeno predstavljen projekt “Povećanje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe”

 

 U Herceg Novom je 28.04.2022. godine održana službena prezentacija projekta „Povećanje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe – Otporna granica“, koji financira Europska unija u okviru prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora (IPA II).

  Opći cilj ovog projekta biti će unapređenje sustava prevencije i upravljanja rizicima od katastrofa, kako bi se povećala otpornost na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim nemarom, kako u Zapadnohercegovačkoj županiji (BiH), tako i na području općine Herceg Novi u Crnoj  Gori. Povezivanjem individualnih i institucionalnih kapaciteta te razmjenom iskustava, informacija i resursa značajno će se unaprijediti sustav upravljanja rizicima od katastrofa (prevencija, pripravnost i odgovor) na tom podr


 Projekt će se provoditi kroz niz aktivnosti: osnivanje radne skupine za provođenje procjene rizika od katastrofa i akcijskog plana, organizacija radionica za zajedničke mjere upravljanja rizicima, organizacija treninga za jačanje kapaciteta hitnih službi, izgradnja poligona za obuku u Grudama (BiH), organizacija promotivne kampanje i akcije vidljivosti, nabava opreme i dr.

 

  Planirane zajedničke aktivnosti rezultirati će donošenjem zajedničkog akcijskog plana, potpisivanjem memoranduma o suradnji 5 lokalnih zajednica na projektnom području, obukama i opremanjem ukupno 5 timova za krizne situacije koji će biti opremljeni sa najmanje 94 seta opreme i alata, i sa dva vozila. Također biti će poboljšana dva protupožarna sustava, i izgrađen i opremljen trening centar. Opsežnom promotivno/informativnom kampanjom bit će obuhvaćeno najmanje 10% lokalne populacije. 

  Ukupna vrijednost projekta je preko 586.000 EUR, od čega je Europska unija osigurala preko 84% bespovratnih sredstava. Preostali iznos sufinanciraju projektni partneri, Razvojna agencija Zapadnohercegovačke županije – HERAG (BiH), Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije  (BiH) i Općina Herceg Novi (Crna Gora). Provedba je započela u ožujku i trajat će 24 mjeseca.

 

 

Click to enlarge image 01.JPG

 .Kick off

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. god.

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti jedan je od interesa Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu.
 

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni natječaj su pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini te fizičke osobe sa sjedištem i prebivalištem u Bosni i Hercegovini - registrirane u poljoprivredi u skladu s nacionalnim propisima.
 
Pravne osobe mogu prijaviti programe i projekte za skupinu prioritetnih područja:
 

 • infrastrukturni programi/projekti i drugi programi/projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi ostanak, opstanak i povratak Hrvata u Bosni i Hercegovini,
 • izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama,
 • potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje,
 • nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za odgojno-obrazovne ustanove i javne knjižnice, te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja,
 • izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih i studentskih domova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku,
 • izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja,
 • potpora ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu, pčelarstvu, ribarstvu, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja rasplodnog podmlatka uzgojno valjanih domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnja, adaptacija i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata i drugih ulaganja u području poljoprivrede.


Fizičke osobe mogu prijaviti programe i projekte za skupinu prioritetnih područja – poljoprivreda:
 

 • potpora ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu, pčelarstvu, ribarstvu i to za operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja rasplodnog podmlatka domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnja, adaptacija i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata i drugih ulaganja u području poljoprivrede.

 
Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, programi i projekti koji uključuju opstojnost i stabilnost ustanova te stvaranje i očuvanje radnih mjesta, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.
 
Prijava programa/projekata se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava (poveznica: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/), potrebno je preuzeti prilog Izjava prijavitelja o točnosti podataka za pravne osobe, odnosno Izjava prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekta za fizičke osobe, ispisati te ovjeriti potpisom (osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe/fizičke osobe) i pečatom (ovjeravaju pravne osobe). Ovjereni dokument potrebno je učitati u sustav, a izvornik istoga pripremiti za slanje sukladno uputi niže.

Pravne osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka, zajedno s potvrdama/uvjerenjima da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i/ili potvrdama/uvjerenjima o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od 6 mjeseci). Fizičke osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekta zajedno s potvrdom/uvjerenjem da se protiv prijavitelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i/ili potvrdu/uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od 6 mjeseci).

Prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom „za Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu“.

Svu ostalu traženu dokumentaciju potrebno je učitati u sustav, prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava.

Upute za popunjavanje e-prijavnog obrasca, obrazac izjave o partnerstvu kao i ogledni primjerak Izjave prijavitelja o točnosti podataka za pravne osobe i ogledni primjerak Izjave prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekata za fizičke osobe dostupni su u privitku.

Ukoliko ste se već registrirali i aktivirali Korisnički račun za prijavu na neki od ranijih natječaja/poziva putem računalnog sustava, s obzirom da je u primjeni nova aplikacija za prijavu, potrebno je ponovno provesti postupak registracije.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 19. svibnja 2022. godine.

Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati na brojevima telefona: +385 (0)1/6444-682, +385 (0) 1/6444-662 ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  

  

 

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Projekat EU4AGRI objavljuje javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, vrijedan je 3,2 miliona KM.

Ovaj javni poziv kao i smjernice za potencijalne podnosioce prijava se isključivo odnose na mjeru podrške u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja. 

Ko se može prijaviti?

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade meda, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba i prerade žitarica.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv, te za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno.

Isti podnosioci prijava mogu biti podržani kroz mjere podrške Projekata do tri (3) puta, uzimajući u obzir sve javne pozive koji će biti objavljeni od strane Projekata (od 2020. do 2024. godine).

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV). Maksimalan iznos tražene financijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Prijave će se podnositi putem online platforme javnipoziv.undp.ba.

Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba.

Prijave se mogu podnijeti od 05. maja 2022. godine dok je krajnji rok 07. juni 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

 

Korak 2: Prateća dokumentacija za prijavu na javni poziv:

Prilog 1-Obrazac-prijave Poslovni plan
Prilog 1-Obrazac-prijave Projektni prijedlog
Prilog 2a-Poslovni-plan-narativ
Prilog 2b – Poslovni plan
Prilog 2c – Projektni prijedlog
Prilog 2d – Projektni prijedlog
Prilog 3-Pismo-namjere-o-sufinansiranju
Prilog 4 -Lista-za-provjeru
Prilog 5-Rekapitulacija-sirovina
Prilog 6-UN-globalni-principi
Prilog 7-Izjava-o-povezanim-licima
Prilog 8-Izjava Podnosioca prijave o broju radnih mjesta koja će biti kreirana

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje u periodu od 20.04. do 20.05.2022. godine.

Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati. Prije postavljanja pitanja zainteresovani podnosioci prijava trebaju pažljivo pročitate dokument Smjernice za podnosioce prijava i postojeća pitanja i odgovore vezane za ovaj javni poziv. Projekat neće odgovarati na već odgovorena pitanja.

 

Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) za 2022. godinu

UNESCO je otvorio trinaesti poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljnjem tekstu “IFCD”) uspostavljenog Konvencijom iz 2005. godine o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza.

IFCD podržava projekte zemalja u razvoju, koji vode ka strukturnim promjenama kroz:

 • • Uvođenje ili razradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
 • • Jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva za koje se smatra da su neophodne da podrže održive lokalne i regionalne kulturne industrije i tržišta u zemljama u razvoju.

Projekti koje podržava IFCD pokrivaju širok spektar aktivnosti – od izgradnje kapaciteta do analize i razvoja politika, podrške preduzetništvu i konsolidacije kulturnih industrija, a koje su u skladu sa ciljevima Konvencije iz 2005. godine o zaštiti i unapređenju  raznolikosti kulturnih izraza. Više informacija o projektima koji su do sada financirani iz IFCD-a se može naći na sljedećem linku: 

http://en.unesco.org/creativity/ifcd/discover-projects/database-funded-projects.

Na poziv se mogu prijaviti organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, kao i međunarodne nevladine organizacije.

Maksimalan iznos sredstava koja se mogu tražiti za implementaciju projekta u okviru ovog Fonda je 100.000 US$, a trajanje projekta može biti od 12 do 24 mjeseci.

Isključivi način podnošenja prijava projekata je putem online aplikacijske platforme.

Detaljne informacije o uvjetima i kriterijima za prijavu projekata, kao i pristup online platformi se nalaze na linku:

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply.

Rok za prijavu projekata putem online aplikacijske platforme je 15. lipnja 2022. godine, do 12:00 sati.

 

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631