Novosti

Objavljen Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.
 
Na Javni natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane i djeluju najmanje 2 godine u Bosni i Hercegovini, zaključno s danom objave Javnog natječaja i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su: 

 • izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama
 • potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje
 • nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i javne knjižnice, te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja
 • izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih i studentskih domova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku
 • izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja
 • infrastrukturni programi/projekti i drugi programi/projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini


Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, programi i projekti koji uključuju opstojnost i stabilnost ustanova te stvaranje i očuvanje radnih mjesta, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.
 
Prijava programa/projekata se obavezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku.

Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava, dostupnog putem poveznice https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr/ potrebno ga je ispisati, vlastoručno potpisati i ovjeriti pečatom pravne osobe te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom "za Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu".

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 1. srpnja 2020. godine.

EU4Business: poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima

Projekat Europske unije EU4Business objavio je danas javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan uticaj COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi javnog poziva su sljedeći:

 1. doprinijeti ublažavanju negativnog uticaja epidemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH;
 2. optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnost, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH;
 3. podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište; i
 4. promovisanje prakse održivog razvoja uključujući bolje upravljanje prirodnim resursima i očuvanje okoliša i zaštitu ljudi, prvenstveno radnika ili poljoprivrednika.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća, obrti/preduzetnici i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača koje se bave:

 • proizvodnjom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda; ili
 • proizvodnjom i/ili otkupom i preradom, skladištenje i plasmanom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose do 1.8 miliona KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do 150.000 KM. (bez PDV-a).

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 3. juni 2020. godine do 15.00

Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Preuzmite dokumentaciju:

Smjernice za podnosioce prijava na javni poziv

Prilog 1: Obrazac projektnog prijedloga

Prilog 2: Pismo namjere za sufinansiranje projekta (primjer)

Prilog 3: Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Aneks 1: Budžet projekta

Aneks 2: Plan realizacije projektnih aktivnosti

Aneks 3: Informacije o kooperantima

Otvoren sabirno – distribucijski centar u poslovnoj zoni „Zvirići“ Ljubuški i posjeta HIPod-a

Predsjednik HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović je u Ljubuškom, u poslovnoj zoni Zvirići otvorio moderni novosagrađeni objekt sabirno-distributivnog centra, namjenjenog za bržu i bolju prodaju proizvedenoga povrća, odnosno prodaju bez nakupaca.

Ljubuški: Predsjednik Čović otvorio Sabirno-distribucijski centar u poslovnoj zoni “Zvirići” Ljubuški - audio i foto

-Ovo je primjer kako treba raditi u budućnosti, na neki način da damo poseban poticaj razvoju ovog dijela infrastrukture, da ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom pa i ova zadruga Plodovi zemlje ovdje, ali i mnogi drugi, imaju uvjete koji imaju danas slični proizvođači bilo gdje u svijetu. Mi smo uvjetovani trenutnim tržišnim uvjetima kada se proizvodi koje imamo mogu na odgovarajući način skladištiti, kazao je predsjednik Čović u izjavi medijima nakon otvaranja sabirno-distributivnog centra u Ljubuškom.

Kod samog pokretanja projekta pri izradi projektne dokumentacije sudjelovala je JU Razvojna agencija ŽZH-HERAG zajedno s Gradom Ljubuški i poljoprivrednom zadrugom “Plodovi zemlje”.

Grad Ljubuški, poljoprivredna zadruga “Plodovi zemlje”, Vlada ŽZH, u suradnji s stranim partnerima, izgradila je vrijedan i moderno opremljen objekat s hladnjačom u koji je uloženo preko 1.000.000,00 KM, a koji će pomoći poljoprivrednicima u pripremi i plasmanu njihovih proizvoda.

Centar će biti od iznimne pomoći za ljubuški mladi krumpir koji je već prepoznat na tržištu Europske unije koji zbog ranoga sazrijevanja, nema konkurenciju. Ovaj distribucijski centar će služiti i za druge vrste povrća. Očekuje se da postane centar i za ostale grane poljoprivrede, od voćara, maslinara, pčelara, jer svima njima treba i može biti poticaj, istaknuto je danas prilikom otvaranja. Centar bi trebao donijeti velike i važne novine u radu i poslovanju, ali i plasiranju i prodaji poljoprivrednih plodova iz Ljubuškog te drugih okolnih općina.

Predsjednik HDZ-a BiH i predsjednik Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović posjetio je i Poduzetnički inkubator Županije Zapadnohercegovačke – HIPod, gdje je kroz obilazak upoznat od strane ravnatelja HERAG-a s mogućnostima i uslugama koje pruža sam Poduzetnički inkubator, također razgovaralo se o projektima koje provodi HERAG i mogućnostima pomoći viših razina Vlasti BiH pri provedbi tih istih projekata.

Objavljen Javni poziv za pomoć gospodarskim subjektima

Ministarstvo gospodarstva ŽZH je objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za financiranje najniže neto plaće za travanj 2020. godine.
Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti na području Županije Zapadnoherecgovačke koje ispunjavaju uvjete definirane člankom 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 3/20), a kojima je zapovijedima donesenim od strane Županijskog stožera civilne zaštite zabranjen rad zbog posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19, da podnesu Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava za financiranje najniže neto plaće za mjesec travanj, 2020. godine definirane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM, po svakom zaposleniku.

 

CEI IZVANREDNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA - Rješavanje specifičnih potreba uzrokovanih COVID-19 pandemijom

Centralno-europska inicijativa (CEI) raspisala je Izvanredni poziv za podnošenje projektnih prijedloga u svrhu rješavanja specifičnih potreba i poteškoća uzrokovanih COVID-19 pandemijom.

Izvanredni poziv za dostavu projektnih prijedloga odnosi se na tri područja intervencije:

 • Zdravstvo i telemedicina (MED)
 • Obrazovanje i e-učenje / učenje na daljinu (EDU)
 • Potpora mikro, malim i srednjim poduzećima (MSME)

Sveukupni proračun Poziva iznosi 600.000 EUR, a podnositelji projektnih prijedloga iz država članica CEI mogu aplicirati za grantove čija maksimalna vrijednost može biti 40.000 EUR. Prioritet za dodjelu sredstava su zemlje članice CEI, koje nisu članice Europske unije (u ovu skupinu spada i Bosna i Hercegovina).

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 9. travanj 2020. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći na sljedećem linku:

https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu

 Objavljen je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu.

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu.
 
Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu“
 
Ukoliko prijavitelj - ugroženi pojedinac (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 20. ožujka 2020. godine.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-682, +3851/6444-669 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
e-prijavni obrazac na: https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr

Razvojna agencija ŽZH – HERAG prezentirala projekte na razvojnom forumu ŽZH

Na razvojnom forumu ŽZH na temu ''Mediji i razvoj'' u Agroturizmu ''Marića Gaj'' u Grudama kratko su prezentirani projekti koji su se provodili u 2019. godini kao i projekti koji su odobreni i provoditi će se u 2020. godini u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Ravnatelj HERAG-a gosp. Radoslav Luburić prezentirao je projekte koje provodi sama agencija iz programa prekogranične suradnje i to ''COMPETE PLAMET'', ''FORT-NET'' te projekt ''HeritageREVIVED'' koji je odobren za financiranje u sklopu Interreg IPA prekogranične suradnje CRO-BiH-MNG. ''Od samog osnutka razvojne agencije ŽZH-HERAG imali smo više od deset projekata koji su financirani iz fondova EU i samim tim smo jedni od lidera u povlačenju i provedbi projekata, ne samo u Hercegovini, nego u cijeloj državi'' istaknuo je ravnatelj HERAG-a.

Također projekte koji su u završnoj fazi ili su počeli s provedbom su prezentirali gosp. Ivan Jurilj ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, te gosp. David Naletilić ispred Udruge EKO ZH.

Razvojni forum ŽZH je otvorio predsjednik Vlade ŽZH gosp. Zdenko Ćosić, a sudjelovali su načelnici općina i gradova, predstavnici relevantnih tijela Županije Zapadnohercegovačke, predstavnici nevladinog privatnog sektora, zajedno s predstavnicima medija.

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA POBOLJŠANJE INOVATIVNIH KAPACITETA MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

Objavljen je Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća (MMSP).

Fond od milion i pol eura bespovratnih sredstava unutar projekta EU4Business dostupan je za projekte koji povećavaju konkurentnost MMSP kroz inovacije:

 • razvoj proizvoda / usluga kroz nove pristupe
 • u pred-produkciji, proizvodnji i post-produkciji,

Npr., kroz upotrebu opreme na višem tehnološkom nivou, uvođenje standarda i certifikaciju, digitalizaciju i uvođenje e-poslovanja, obuku menadžmenta i osoblja, itd.

Pravna lica iz BiH koja pripadaju kategoriji MMSP mogu aplicirati na ovaj Poziv. Iznos bespovratnih sredstava je 100.000 eura po projektu.

Korisnici su MMSP i poduzetnici. Rezultati će se mjeriti sa povećanjem broja novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žene i mlade, povećanjem izvoza i povećanjem broja inovacija kod podržanih MMSP.

Projektne ideje moraju se odnositi na jedan od sljedećih ekonomskih sektora:

 • Metaloprerađivačka i strojarska industrija
 • Drvoprerada

MMSP registrirani u sektorima plastike i elektroindustrije su prihvatljivi u okviru ovog poziva, ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i strojarskoj industriji. MMSP registrirani u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije također mogu aplicirati ukoliko implementiraju projekte u ciljanim sektorima.

Prihvatljivo područje je cjelokupan teritorij BiH.

Više detalja možete pronaći u Smjernicama za podnosioce zahtjeva, koje su dostupne na: eu4business.ba

Informativne sesije će se održati u skladu sa sljedećim planom:

 • Zenica, Hotel Zenica, 03.12.2019. godine, u 11:00
 • Brčko District BiH, Hotel Jelena, 04.12.2019. godine, u 11:00
 • Banja Luka, Hotel Jelena, 05.12.2019. godine, u 11:00
 • Mostar, Hotel Mostar, 09.12.2019. godine, u 11:00
 • Trebinje, Hotel Leotar, 10.12.2019. godine, u 11:00

Sve zainteresirane strane su pozvane da nazoče informativnim sesijama.

Sve kvalificirane strane su pozvane da podnesu svoje prijave najkasnije do ponedjeljka, 03.02.2020. godine do 16:00.

Projektni prijedlozi trebaju se dostaviti u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva, koje su dostupne na: eu4business.ba.

U sklopu projekta EU4Business ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava namijenjeno je jačanju ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mjesta u BiH, razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16,1 miliona eura, a zajednički ga financiraju Europska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). EU4Business zajedno provode  GIZ, ILO i UNDP, od travnja 2018. godine do ožujka 2022. godine.

Izvor: https://eu4business.ba/

Predstavljen projekt „FORT-NET – Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori”

Projekt „FORT-NET – Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori”, predstavljen je u petak 29.11. 2019.godine u Ljubuškom. Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina- Crna Gora koji financira Europska Unija, a implementiraju ga Grad Ljubuški kao nositelj projekta, Javna Ustanova Razvojna agencija ŽZH – HERAG, Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO).

Projekt su predstavili ispred Grada Ljubuškog gradonačelnik Nevenko Barbarić i Andrea Ćorić, zatim Radoslav Luburić ispred Heraga, Svetlana Vujičić iz Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma te Milena Čukić iz Nacionalne turističke organizacija Crne Gore.

Implementacija projekta službeno je započela 1. listopada 2019. godine, a provedba će trajati 24 mjeseca.

Projektom se namjeravaju poboljšati uvjeti za stvaranje održive turističke ponude koja se temelji na kulturnoj baštini smještenoj na periferiji urbanih središta i u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Obzirom da će tokom provedbe projekta kulturna i prirodna baština biti sistematski popisana a nova turistička ponuda kreirana i promovirana, sve to će doprinijeti jačanju informiranosti turista o ponudi prekograničnog područja i njegove prepoznatljivosti kao turističke destinacije. Također, doći će i do unapređenja prekogranične suradnje među nositeljima aktivnosti ove regije i jačanja svijesti lokalnog stanovništva o značaju svestrane prekogranične razmjene. Ovo će doprinijeti da se potencijal prekogranične regije Bosne i Hercegovine i Crne Gore prepozna kao dio strategije ekonomskog razvoja.

Prema riječima gradonačelnika Nevenka Barbarića, strategija ekonomskog razvitka Grad Ljubuški kaže da je turizam jedan od glavnih potencijala i mogućnosti Ljubuškog, a isto tako znamo da je kula hercega Stjepana vrijedan turistički potencijal.

„Ovaj projekt prekogranične suradnje ima za cilj promoviranje i djelom uređenje vrijednih srednjovjekovnih utvrda u Bosni i Hercegovini i austro-ugarskih utvrda u Crnoj Gori. Ima za cilj stvaranje gotovog turističkog proizvoda i unapređenje oblasti turizma, a time i ukupnog ekonomskog razvitka ovih područja“, kazao je Nevenko Barbarić, gradonačelnik Ljubuškog.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.000,00 eura, od čega Europska unija financira 400.000,00 eura.

Poziv na početnu konferenciju projekta "FORT NET - Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori"

Poštovani, 


Ovim putem Vas pozivamo na početnu konferenciju projekta "FORT-NET- Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori", 
 
Konferencija će se održati u petak, 29.studenoga 2019. godine, s početkom u 12:00 sati, u hotelu Bigeste u Ljubuškom, (dnevni red u nastavku teksta).

 

POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA

FORT-NET - Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori.

Hotel BIGESTE, Ljubuški, 29.STUDENI 2019.

12:00 – 12:15     Registracija sudionika

12:15 – 13:00     Predstavljanje projekta

Nevenko Barbarić, Grad Ljubuški

Radoslav Luburić, JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG

Svetlana Vujičić, Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI)

Milena Čukić, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO)

Andrea Škegro , Grad Ljubuški

               

13:00 – 13:15 Izjave za medije

 

13:15 – 14:15 Ručak

 

Projekt „FORT-NET - Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori”  provodi se u okviru Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora, koji financira Europska unija. Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekt je službeno započeo 1. listopada 2019. godine, a provedba će trajati 24 mjeseca.                   

Europska unija financira ovaj projekt u vrijednosti od 400.000,00 eura s ciljem poboljšanja kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.000,00 eura.  

 

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631