Novosti

Počela radionica o Integriranim načelima poljoprivredne proizvodnje

Počela radionica o Integriranim načelima poljoprivredne proizvodnje Počela radionica o Integriranim načelima poljoprivredne proizvodnje

U Motelu ''Kiwi'' u Grudama započela je trodnevna radionica o Integriranim načelima poljoprivredne proizvodnje organizirana u okviru projekta "Održivo korištenje vodnih resursa u Imotsko-Bekijskom polju" (IM-BE Field),

koji se financira sredstvima EU-a u okviru IPA Prekograničnog programa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a provode ga Općina Grude i JU Razvojna agencija ŽZH-HERAG te partneri iz Republike Hrvatske Splitsko dalmatinska Županija i Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

Predavači na radionici su stručni predstavnici Agronomskog i prehrambeno tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru.

Radionica se nastavlja danas s predavanjima na temu tehnoloških smjernica za integriranu proizvodnju masline,  navodnjavanja povrtlarskih kultura i svjetski trendovi u hidroponskom uzgoju.

Teme trećega dana su ekološko vinogradarstvo i vinarstvo.

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631