Novosti

Održan drugi sastanak FORUM-a

Održan drugi sastanak FORUM-a Održan drugi sastanak FORUM-a

U suradnji između JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG,  EU ProLocal - zajednički program Europske Unije i Njemačke Vlade za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini, održan je drugi sastanak FORUM-a za sektor voća i povrća sa naglaskom na jačanje lanca vrijednosti mladog krumpira. 

Ovom prilikom, članovi Foruma, predstavnici proizvodnog, privatnog i javnog  nivoa iz sektora voća i povrća iz županije i šire, udružili su snage te diskutirali o aktualnostima i inicijativama vezano za mladi krumpir te njegov plasman na inozemno i domaće tržište. Jedna od inicijativa, plasman mladog krumpira na police supermarketa u BiH već u toku sezone 2017, pokrenuta je i diskutirana sa domaćim brendom „Domestica“, kroz koji bi se dodatno ojačao brend Ljubuškog mladog krumpira.
U cilju dobivanja što kvalitetnijeg proizvoda koji bi bio konkurentan i na inozemnom tržištu, konzultant angažiran od strane EU ProLocal - zajednički program Europske Unije i Njemačke Vlade za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini, započeo je aktivnosti na uvođenju Global GAP standarda  zainteresiranim proizvođačima mladog krumpira, članovima PZ „Plodovi zemlje“, a koja će biti nositelj certifikata već u nastupajućoj sezoni.
Sljedeći sastanak FORUM-a planiran je za 22 ožujak.

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631