Novosti

TREĆI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV INTERREG 2014.- 2020.

Treći poziv za prijavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje DUNAV Interreg 2014.- 2020. je otvoren od 28. siječnja do 8. ožujka 2019. godine do 14:00 sati.

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti letak javnog poziva 3rd call leaflet

Svi potencijalni zainteresirani prijavitelji trebaju pažljivo pročitati sve dokumente uključene u Aplikacijski paket koji je naveden niže.

Treći poziv je objavljen za sljedeće specifične ciljeve:

2.2 – Poticanje održivog korištenja prirodne i kulturne baštine i resursa

2.3 – Poticanje obnove i upravljanja ekološkim koridorima

2.4 – Poboljšanje spremnosti za upravljanje rizicima vezano za okoliš 

3.2 – Poboljšanje energetske sigurnosti i energetske učinkovitosti

4.1 – Povećanje institucionalnih kapaciteta za rješavanje velikih društvenih izazova

Prijavitelji mogu kreirati i raditi na svojim aplikacijama putem sustava za nadzor programa (eMS): DTP eMS website

Postupak javnog poziva:

Treći javni poziv je organiziran u dva koraka.

-U "prvom koraku", od prijavitelja će se tražiti da dostave elektronički, putem sustava za nadzor programa (eMS), izražavanje interesa (EoI), naglašavajući uglavnom logiku intervencije prijedloga i njegovu stratešku važnost za DTP. U ovoj fazi neće se dostavljati nikakvi dodatni popratni dokumenti;

-U "drugom koraku", unaprijed odabrani projektni prijedlozi bit će pozvani da podnesu Aplikacijski paket koji uključuje potpuno razvijen Prijavni obrazac (AF), koji će sadržavati detaljnije informacije o sadržaju i to će biti osnova za odabir projektnih prijedloga.

Aplikacijski paket:

Ovaj javni poziv sadržava Aplikacijski paket kako bi dionici i potencijalni podnositelji projektnih prijedloga dobili odgovarajuće i kvalitetne informacije o programu, mogućnostima i uvjetima za razvoj njihovih projektnih ideja u cjelovite prijedloge projekata te postupke procjene i odabira. Paket sadržava sljedeće dokumente: Program suradnje; Priručnik za prijavitelje; Najava poziva; Vodič za izražavanje interesa i obrazac za prijavu, izjave i obrasce.

  1. A) Program suradnje

Dokument o Programu suradnje koji su razvile države i regije Dunavskog transnacionalnog programskog područja i odobrila Europska komisija definira prioritete, kao i programiranje i EU fondove potrebne za postizanje tih prioriteta. Služi za provedbu Okvira potpore Zajednice, između ostalog, za doprinos Strategiji Unije za pametan, održiv i uključiv rast te za postizanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije.

Download Cooperation Programme Version 4.0 C(2019) NEW!

Download Annex 1_Glossary

Download Annex 2_Map_and_figures

Download CP Executive Summary

  1. B) Priručnik za prijavitelje

Priručnik za prijavitelje je dio paketa za prijavu čiji je cilj pružiti prijaviteljima detaljne i specifične informacije o programu, zahtjevima projekta, pravilima prihvatljivosti, postupcima primjene i ocjenjivanja, načelima provedbe projekta i voditi ih kroz izradu projektnih prijedloga.

– Applicants Manual

Na sljedećim poveznicama možete pronaći korisne informacije o specifičnim ciljevima:

Factsheet Specific Objective 1.1  

Factsheet Specific Objective 1.2

Factsheet Specific Objective 2.1

Factsheet Specific Objective 2.2

Factsheet Specific Objective 2.3

Factsheet Specific Objective 2.4

Factsheet Specific Objective 3.1

Factsheet Specific Objective 3.2

Factsheet Specific Objective 4.1

  1. C) Najava poziva

Ovaj dokument na sažet način prikazuje najvažnije informacije vezano za javni poziv. Možete ga preuzeti na sljedećoj poveznici Download Call Announcement NEW!

  1. D) Vodič, prijavni obrazac i ostali potrebni dokumenti

Korak 1:

– Template of Expression of Interest 

– Guidelines for the Expression of Interest

Korak 2:

- Prijavni obrazac

- Vodič za prijavni obrazac

– Declaration of co-financing

 – State Aid Declaration

– ASP Declaration (if applicable)

– Declaration for International Organisations (if applicable)

– Partnership Agreement

– Subsidy Contract

 

VAŽNO:

PODNOŠENJE PRIJAVA JE ISKLJUČIVO ELEKTRONIČKIM PUTEM NA ENGLESKOM JEZIKU. (eMS)

TRAJANJE PROJEKTA NE SMIJE BITI DULJE OD 30 MJESECI, S TIME DA OVO OGRANIČENJE VRIJEDI ZA OPERATIVNU FAZU PROJEKTA I NE OBUHVAĆA FAZU PRIPREME.

PODRŠKA OD DTP ZAJEDNIČKOG TAJNIŠTVA

Osim pohađanja tematskih seminara- the thematic seminars koji se odnose na teme otvorene za treći poziv koji organizira DTP MA/JS, DTP prijavitelji imaju mogućnost da se pojedinačno konzultiraju sa Zajedničkim tajništvom (JS) o svojim projektnim idejama prije i tijekom pokretanja poziva. Za projektne ideje koje su u ranoj fazi razvoja preporučuje se da se najprije obrate svojim nacionalnim kontaktnim točkama-  National Contact Point za opće savjete i informacije.

Konzultacije u obliku bilateralnih sastanaka ili telefonskih razgovora mogu se zatražiti putem e-maila od tematskog službenika zaduženog za projekt, odgovornog za određenu temu projekta (kontaktne podatke JS-a možete pronaći na web-stranici programa- programme website), ili putem opće e-pošte DTP-a Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

E-mail mora sadržavati pisani nacrt projekta koji se temelji na unaprijed definiranom DTP Concept Note. Nadalje, kandidatima se preporučuje da istaknu glavna pitanja na koja će odgovoriti Zajedničko tajništvo. JS će dati povratnu informaciju što je prije moguće, a najkasnije tjedan dana nakon zahtjeva. Konzultacije su ograničene na 30 minuta i mogu se tražiti samo jednom za svaki projekt.

Kako bi se omogućio realan vremenski okvir za prilagodbe, u posljednjem tjednu prije zatvaranja poziva za dostavu prijedloga ne organiziraju se konzultacije na licu mjesta. Ovo ograničenje ne utječe na opća ili tehnička pitanja za koja se Zajedničkom tajništvu može obratiti u bilo kojem trenutku.

Podršku potencijalnim prijaviteljima na nacionalnoj razini pružaju i DTP-ove nacionalne kontaktne točke DTP National Contact Points organiziranjem nacionalnih info dana o trećem pozivu za podnošenje prijedloga projekata. Mjesto i datum tih događaja navedeni su ovdje- here.

Financijski alat

U svrhu pružanja podrške podnositeljima zahtjeva u samoprocjeni njihove financijske održivosti, JS je razvio alat temeljen na programu excel. Ovaj alat nije obavezan jer će se financijska održivost procijeniti samo od strane Zajedničkog tajništva tijekom drugog koraka koji se temelji na samoprijavi.

Financijski alat možete preuzeti na poveznici Download Financial tool.

Poveznica do EUSDR- EU strategija za dunavsku regiju

Kako bi se prijaviteljima olakšalo pronalaženje relevantnih informacija o EUSDR-u, Zajedničko tajništvo nudi izravnu vezu s web-stranice programa DTP-a s najnovijim izvješćima o napretku prioritetnih područja EUSDR-a: http://www.danube-region.eu/about/progress-reports.

- Ciljevi i akcije EUSDR-a (verzija svibanj 2016.) Download

Ostali dokumenti

Information on the control systems in the partner states of DTP

Information on the national co-financing systems in the partner states of DTP

Factsheet on the Associated Strategic Partners

Važno je podsjetiti da ovaj program obuhvaća 14 zemalja, od kojih je 9 država članica EU (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Njemačka-BadenWürttemberg i Bayern, Rumunjska, Slovačka i Slovenija) i 5 država koje nisu članice EU (Bosna i Hercegovina, Republika Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina). Kao opće pravilo, financiranje EU-a osigurava se samo projektnim partnerima koji se nalaze na području koje obuhvaća program. Svaki projekt mora uključivati najmanje tri financijska partnera iz tri različite zemlje programskog područja: vodećeg partnera i najmanje dva projektna partnera. Od ovih partnera u financiranju, barem jedan, vodeći partner, mora biti smješten na teritoriju države članice EU-a programskog područja. Prijavitelji koji se nalaze izvan programskog područja, ali unutar EU-a, ne ispunjavaju uvjete za prijavu za financiranje kao projektni partneri u 3. pozivu. Vodeći partner koji je odgovoran za pripremu i podnošenje prijavnog obrasca, u slučaju odobrenja projektnog prijedloga preuzima odgovornost za upravljanje, komunikaciju, provedbu i koordinaciju aktivnosti među uključenim partnerima.

Za sve dodatne informacije i objašnjenja posjetite službenu stranicu programa http://www.interreg-danube.eu

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631