Novosti

ŠVICARSKI GRANTOVI ZA MALE PROJEKTE 2019.-2022.

Cilj Strategije suradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini (PDF, 2.2 MB) je stvoriti više i bolje socijalne, ekonomske i političke mogućnosti za građane i građanke Bosne i Hercegovine. Temelj ove Strategije čine veliki i dugoročni programi.

Kako bi se podržale komplementarne inicijative, Veleposlanstvo Švicarske u BiH može dodatno (su)financirati projekte koje provode lokalne organizacije uz pomoć grantova za male projekte.

Prihvatljivi projekti moraju biti inovativni, manji i socijalno, ekonomski, ekološki i politički relevantni. Intervencije moraju dati opipljive rezultate na individualnom i/ili nivou politika i direktno doprinijeti rezultatima sadašnje Strategije i šire.

Postoji značajan potencijal za dodatnu vrijednost u malim projektima kada su oni autentični i kreativni sa vidljivim utjecajima, te kada se pilotiraju nova lokalna partnerstva. Osim toga, oni mogu djelovati kao pokretači za otkrića novih ideja ili pristupa.

Veleposlanstvo se fokusira na pružanje podrške projektima u svim geografskim područjima Bosne i Hercegovine.

Prijave

Potrebno je pročitati kriterije prihvatljivosti i uvjete na linku (PDF, 559.8 kB)

Podnositelji prijava se pozivaju da pošalju elektronske kopije popunjenih obrazaca za prijavu, i proračun na sljedeću e-mail adresu: 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naslovom „Prijava za male projekte“. Veleposlanstvo će primati prijave sve dok odobrena sredstva za grantove za male projekte ne budu utrošena.

Prijave sa potraživanjem doprinosa jednakog ili većeg od 20.000 CHF ekvivalentno predstavljenog u valuti BAM (prema tečajnoj listi u vrijeme podnošenja projektnog prijedloga) moraju se dostaviti na engleskom jeziku, dok se ostale prijave mogu podnijeti na engleskom ili lokalnom jeziku.

Svaka organizacija ili institucija može dobiti sredstva samo za jedan projekt u trenutnoj fazi malih projekata Veleposlanstva (ožujak 2019. – veljača 2022.).

Ne zaboravite spasiti obrasce na svom kompjuteru prije početka ispunjavanja prijave.

Obrazac za prijavu

Lokalni jezik (DOCX, Pages 4, 45.6 kB)

Engleski jezik (DOCX, Pages 4, 45.5 kB)

Obrazac za proračun

Lokalni jezik (XLSX, 13.8 kB)

Engleski jezik (XLSX, 15.0 kB)

Strategija suradnje Švicarske u BiH

Lokalni jezik (PDF, 2.2 MB)

Engleski jezik (PDF, Pages 44, 3.4 MB)

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631