Novosti

Otvoren Obradni centar za metal i plastiku Šibensko kninske županije u okviru projekta COMPETE PLAMET

08.07.2020. u Šibeniku je održan Završni događaj projekta i otvoren je Obradni centar za metal i plastiku Šibensko-kninske županije kao dio projekta Compete Plamet koji se bavi jačanjem konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike na prekograničnom području koje obuhvaća Šibensko kninsku županiju u RH i Zapadnohercegovačku županiju u BiH.

Nositelj projekta je JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG (BIH), partneri su Općina Posušje (BIH) i JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije (RH) koje provode aktivnosti u svojim regijama.

Radoslav Luburić, ravnatelj Razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačke HERAG koja je nositelj projekta, i menadžer projekta Compete Plamet istaknuo je kako je projekt važan zbog uspostavljanja prekogranične mreže znanja koja obuhvaća poduzetnike, javni sektor, srednjoškolske i visokoškolske obrazovne institucije, predstavnike istraživanja i razvoja kojima je cilj definiranje aktivnosti koje bi povećale konkurentnost poduzeća u sektoru metala i plastike u obje županije. 

- Ono što bih ja posebno istaknuo je osnivanje dva tehnološka parka. Mi smo prije nešto više od godinu dana u Posušju otvorili tehnološki park koji je opremljen sa tri CNC stroja, a danas otvaramo centar koji je opremljen sa četiri CNC stroja u Šibeniku. Naša suradnja neće završiti na ovome jer smo kroz ovaj projekt pokazali da izvrsno surađujemo i nastaviti ćemo i dalje i mislim da ima tu prostora i za napredak i daljnje usavršavanje – kazao je Luburić.

 

- Želio bih naglasiti koliko je važno osnivanje i djelovanje Tehnološkog parka Posušje za Općinu Posušje koji će uvelike pomoći našem gospodarstvu. Kroz Tehnološki park Posušje uspostavili smo i odličnu suradnju sa srednjom strukovnom školom Posušje gdje smo omogućili učenicima pohađanje praktičnog dijela nastave za zvanje CNC operater. Zahvaljujem i projektnom timu koji je uložio svoje napore da se ovaj projekt uspješno provede – kazao je Branko Bago, načelnik Općine Posušje.

Ravnateljica JU Razvojna agencija Šibensko kninske županije Mira Lepur ističe da je sektor metala  tradicionalna grana u Šibensko-kninskoj županiji koja zapošljava oko 45 posto djelatnika tako da predstavlja izuzetno važnu gospodarsku granu za razvitak i Šibensko-kninske županije, kao i županije Zapadnohercegovačke, odnosno Općine Posušje.

 

 Otvaranju je prisustvovao i župan Šibensko kninske županije Goran Pauk. 

- Ovo je za nas bitan i važan projekt s obzirom da je obrada metala i proizvodnja proizvoda od metala u biti šibenska tradicija. S druge strane, tradicija Posušja s kojim smo u kooperaciji u ovom projektu je plastika i tu smo se našli kroz jedan europski projekt prekogranične suradnje sa prijateljskom općinom i krenuli u zajedničku realizaciju projekta. Oni su svoj dio završili ranije, ali kao konačnicu dobili smo dva tehnološka centra, jedan u Posušju, jedan ovdje koji će nastaviti ono što nam je tradicija – kazao je župan Pauk. 

Projekt je financiran u okviru programa Interreg IPA Prekogranična suradnja Hrvatska -  Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014 – 2020.g.

Projekt se provodi u razdoblju od 15. listopada 2017. godine do 14. srpnja 2020. godine, a vrijedan je ukupno 1.603 369,21 eura od čega udio sufinanciranja iz EU fondova predstavlja 85 posto, odnosno 1.362 863,82 eura.

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631