Novosti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru WIE projekta „Liderke u akciji“

Objavljen je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške incijativama liderki tijekom COVID19 pandemije u okviru WIE projektne aktivnosti „Liderke u akciji“: Emancipacija i pružanje usluga u sklopu humanitarnih i žurnih praksi u vrijeme pandemije“, koja se provodi kao dio projekta Žene na izborima u BiH (u daljem tekstu WIE), financiranog od strane Vlade Švedske.

Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u 10 jedinica lokalne samouprave i to: Banja Luka, Bijeljina, Gračanica, Laktaši, Ljubuški, Nevesinje, Olovo, Stari Grad Sarajevo, Tešanj, Zenica.

Područja u okviru kojih se mogu podnositi prijedlozi projekata su sljedeća:

1. Lokalne inicijative na pokretanju poljoprivrednih zadruga i podrška ženama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom;

2. Podrška krojačicama/ma i pojedinačnim kapacitetima za proizvodnju medicinskih vizira i prilagođavanju proizvodnje trenutnim potrebama, u skladu sa potrebama za individualu zdravstvenu zaštitu (maske, zaštitni skafanderi) u deset partnerskih JLS;

3. Socijalne inovacije ili inicijative koji smanjuju pritisak nastao usljed potpune ili djelomične nedostupnosti javnih usluga za djecu, adolescente i osobe treće životne dobi, posebno u području predškolskog obrazovanja i staranja, te novih online obrazovnih sadržaja komplementarnih s već postojećim uslugama u lokalnoj zajednici.

Pozivaju se svi zainteresirani i kvalificirani potencijalni podnositelji prijava, koji žele sudjelovati u ovoj aktivnosti projekta, da dostave svoje prijedloge projekata, uključujući i svu prateću dokumentaciju, najkasnije do petka, 30. listopada 2020. godine do 17.00 sati.

Sve prijave slati isključivo na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

UN House

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Opširnije o Javnom pozivu pogledajte OVDJE!

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631