Novosti

Javni poziv za sudjelovanje u programu izgradnje i osnaživanja digitalnih inovacijskih centara u Bosni i Hercegovini u okviru projekta DigitalBIZ

Projekt DigitalBIZ, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), objavljuje javni poziv svim pravnim subjektima koji pružaju ili imaju namjeru pružati podršku digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih poduzeća na teritoriju Bosne i Hercegovine za sudjelovanje u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih resursnih i savjetodavnih centara.

Projekt DigitalBIZ predviđa podršku za institucionalne partnere, poduzeća i druge relevantne aktere u korištenju digitalne ekonomije kao sredstva za povećanje produktivnosti postojećih ekonomskih sektora, rastućih novih tržišta, kao i ubrzanje ekonomskog rasta. Pored aktivnosti koje su usmjerene na uključivanje i jačanje kapaciteta relevantnih aktera u ubrzanju transformacije ka digitalnoj ekonomiji, projekt će također pružiti i financijsku podršku mikro, malim i srednjim poduzećima u digitalnoj transformaciji njihovog poslovanja. 

Javni poziv ima za cilj odabrati 10 pravnih subjekata (institucija, organizacija, poduzeća) za sudjelovanje u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih resursnih i savjetodavnih  centara. Podnositelji prijave mogu biti gospodarske komore, razvojne agencije, tehnološki parkovi, inkubatori, akceleratori, inovacijski i istraživački centri, kompetencijski centri pri fakultetima tehničkih i ekonomskih smjerova, klasteri i industrijska udruženjima koja predstavljaju kompanije i slični pravni subjekti.

Odabrani podnositelji prijava će u okviru Projekta biti usmjereni ka unapređenju svojih poslovnih modela, ponude ili usluge za digitalizaciju poslovanja poduzeća u tradicionalnim gospodarskim sektorima. Imati će priliku sudjelovati u sveobuhvatnom programu obuke u trajanju od nekoliko tjedana (periodična obuka prilagođena najboljim praksama online izvođenja). U fokusu obuke je osnaživanje kapaciteta i vještina polaznika za pružanje konsultantskih usluga u digitalnoj transformaciji poduzeća te unapređenje poslovnog/ servisnog modela samih polaznika. Teme će, između ostalog, obuhvatiti upoznavanje sa konceptom digitalnih inovacijskih centara, upravljanje inovacijama, upravljanje digitalnom transformacijom kroz različite poslovne funkcije, facilitaciju obuka itd. Obuka će biti tematski prilagođena potrebama sudionika sa dinamičnim i interaktivnim pristupom učenju. Sudionici će tokom programa također dobiti mentorsku podršku za razvoj servisnih linija u oblasti pružanja konsultantskih usluga za digitalizaciju poslovanja, financijskog i inovacijskog menadžmenta. Po uspješnom okončanju obuke, najbolji polaznici će dobiti priliku za dodatni razvoj kapaciteta i razvoj usluga, te praktični rad sa mikro, malim i srednjim poduzećima čime će pilotirati aktivnosti digitalnog inovacijskog centra. 

Specijalističku i prilagođenu obuku će ispred UNDP-a implementirati stručni tim Ernst & Young, jedan od globalnih savjetodavnih lidera iz oblasti jačanja digitalne ekonomije i digitalizacije poduzeća u regiji i različitim zemljama širom svijeta. 

Više informacija možete naći ovdje:

Tekst javnog poziva 

Prijavni obrazac

Info sesija za pitanja povodom ovog javnog poziva će biti organizirana 23. travnja (petak) 2021. godine sa početkom u 11:00 sati. Sudjelovanje na info sesiji je potrebno potvrditi putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , nakon čega ćete primiti informaciju kako pristupiti istoj. 

Zainteresirani pružatelji usluga za razvoj poslovanja u Bosni i Hercegovini koji ispunjavaju uvjete sudjelovanja (koji su navedeni u tekstu javnog poziva) svoj interes za sudjelovanje u projektu trebaju iskazati:

  • Ispunjavanjem online formulara,  
  • dostavljanjem relevantne dokumentacije, shodno registraciji pravnog subjekta, uključujući: rješenje o registraciji, statut, financijski izvještaji za posljednje dvije godine (ukoliko pravni subjekt priprema iste), CV osoba koje ispred pravnog subjekta sudjeluje u pružanju usluga u domenu digitalizacije.

Prijavom na ovaj javni poziv podnositelji prijave iskazuju spremnost i raspoloživost za sudjelovanje u ovom programu u periodu od: 1. lipanj – 15. srpanj 2021.

Krajnji rok za podnošenje prijava, u skladu sa smjernicama ovog javnog poziva, je 30. travanj (petak) 2021. godine do 17:00 sati što potvrđuje datum završetka ispunjavanja online formulara. Prijave podnesene drugim putem (npr. putem faksa ili e-mail-a), neće biti uzete u razmatranje, kao ni prijave podnesene nakon isteka roka.

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631