Novosti

Objavljen program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u skladu sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske nositelj je Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Program pridonosi potpori Hrvatima u Bosni i Hercegovini i osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i njihov gospodarski oporavak. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvaliteta života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Cilj Programa jest pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti te pridonošenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.

Program je namijenjen: jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) Republike Hrvatske, jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) Bosne i Hercegovine, pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba. Nositelj Programa je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo je odgovorno za programske aktivnosti i za provedbu Programa.

Prihvatljiva su ulaganja u tematska područja: kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne,okolišne i gospodarske namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili u dugoročnom najmu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane za upravljanje projektom, troškove promidžbe/vidljivosti projekta, opremanje, izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju u prihvatljivom tematskom području.

Prihvatljivost troškova počinje najranije od 01. siječnja 2022. godine, a traje najkasnije do 30.studenoga 2022. godine.

Podnositelj projektnog prijedloga podnosi projektni prijedlog u skladu sa Smjernicama. Cjelokupna dokumentacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva www.razvoj.gov.hr Podnositelji podnose projektne prijedloge od 07. ožujka 2022. do 07. travnja 2022. godine. Valjanim projektnim prijedlozima smatrat će se projektni prijedlozi dostavljeni na elektroničku adresu Ministarstva Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , 07. travnja 2022. godine do 16:00 sati.

Lista odabranih projekata objavljuje se na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva www.razvoj.gov.hr.

Ministarstvo će sve važne informacije uz provedbu Programa objavljivati putem službene mrežne stranice Ministarstva www.razvoj.gov.hr.

 

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631