Novosti

Održana radionica za djecu s ciljem razvijanja odnosa prema kulturnoj baštini Ljubuškog.

Trebamo čuvati baštinu i brinuti o njoj, ali i svi zajedno sudjelovati u načinu na koji će se ona dalje
 razvijati .
Ne, nije riječ o rečenici iz priručnika za stručnjake, već o pouci o baštini koju su uputili učenici Osnovne
škole Ivane Brlić Mažuranić nakon radionice u posjetiteljskom centru na Gračinama.
 
U novoizgrađenom posjetiteljskom centru na rimskom vojnom logoru na Gračinama prošlog je
ponedjeljka, 5. prosinca 2022., u sklopu EU projekta HeritageREVIVED održana radionica za djecu s
ciljem razvijanja odnosa prema kulturnoj baštini Ljubuškog.
Ukupno 37 učenika devetog razreda Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, podijeljenih u dvije grupe,
ispred organizatora JU HERAG pozdravio je ravnatelj Radoslav Luburić. Djecu je s vrijednom baštinom
kroz interaktivnu radionicu upoznao arheolog Mirko Rašić. Osim fotografija, učenici su imali priliku
uživo vidjeti i u ruke primiti arheološki materijal, kao i razgledati maketu rimskog vojnog logora,
rekonstrukciju hipokausta i repliku rimskog vojnika.
Većini djece ovo nije bio prvi posjet Gračinama, ali će se ovoga puta posebno sjećati. Naime, na
mjestu zapuštenog objekta na arheološkom lokalitetu, koji je isčeznuo iz memorije ne samo
posjetitelja nego i stanovnika Ljubuškog, zahvaljujući projektu HeritageREVIVED JU HERAG ovdje je
izgradio prvi in situ arheološki posjetiteljski centar u Hercegovini vrijedan 205 tisuća eura. Na
opremanje centra uloženo je 40 tisuća eura, dok će se u postav, prezentaciju i edukativne sadržaje
uložiti još 80 tisuća eura. Centar će u budućnosti vrviti djecom iz ljubuških osnovnih škola,
posjetiteljima, ali, vjerujemo, i istraživačima budući da je dosad istražena tek petina rimskog vojnog
logora.
Posebno oduševljenje djece izazvao je originalni arheološki materijal, a zašto će se na Gračine vratiti s
obitelji i prijateljima, kao i svi dojmovi s radionice zabilježeni su u videu kojeg svakako pogledajte!
 
Projekt HeritageREVIVED financiran je sredstvima Europske unije u okviru Interreg IPA programa
prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora 2014. –2020. Vrijednost projekta je
1.965.441,19 EUR, od čega 85% iznosi sufinanciranje EU. Vodeći partner je JU Razvojna agencija
Županije Zapadnohercegovačke HERAG, dok su projektni partneri Grad Ljubuški (Bosna i
Hercegovina), Grad Solin (Republika Hrvatska), Županijska uprava za ceste Split (Republika Hrvatska)
te Općina Ulcinj (Crna Gora).
Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.
Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke HERAG i ni u kojem slučaju ne predstavlja stavove Europske unije.
 
 
 
 
 
 
 
 

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631