Novosti

EUROPSKA UNIJA OSNAŽUJE KAPACITETE SLUŽBI ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA OD KATASTROFA

 

 studijsko putovanje split 1studijsko putovanje split

 

 

Predstavnici institucija i službi za upravljanje rizicima od katastrofa iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore sudjelovali su na trodnevnoj studijskoj posjeti u Republici Hrvatskoj u periodu od 31.05 do 02.06.2023. godine. Posjeta je organizirana u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe - Otporna granica'', kojeg financira Europska unija.

Pored razmjene iskustava, umrežavanja i razvijanja prekogranične suradnje između sudionika, posjeta je imala za cilj prenošenje znanja i jačanje kapaciteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa te jačanje otpornosti od strane službi iz Republike Hrvatske koja kao članica Europske unije ima veliko i dugogodišnje iskustvo u izgradnji otpornosti lokalnih zajednica na katastrofe.

Ukupno 16 predstavnika projektnih partnera i članova radne skupine za izradu procjene rizika i akcijskog plana posjetili su Nastavno središte za osposobljavanje operativnih snaga vatrogastva za JI Europu u Vučevici kod Splita, zatim Državni Vatrogasni operativni centar Divulje kod Splita te Centar za obuku interventnih službi Šapjane kod Rijeke.

Mario Bajto, Grad Ljubuški: „ Ovim putem, prije svega želim izraziti veliku zahvalnost Europskoj komisiji i JU Razvojna agencija ŽZH – HERAG koji su prepoznali stvarne probleme i potrebe Grada Ljubuškog (koji su identični na cijelom projektnom području) te ga aktivno uključili u samu realizaciju projekta. Na studijskom putovanju prezentirani su nam modeli obuke kao i praktična oprema odnosno poligoni za vježbanje službi za zaštitu i spašavanje (prostori, oprema i poligoni za simulaciju požara u zatvorenom prostoru, poligon za spašavanje iz ruševina i visina). Vrlo važno je napomenuti da uz kvalitetne obučne centre sa odgovarajućom opremom, treba raspolagati i sa obučenim kadrom koji će svoje znanje prenositi na ostale službe zaštite i spašavanja. Stekli smo jasnu predodžbu koliko su važne obuke kao važan vid prevencije, odnosno stvaranja službi koje mogu raditi na prevenciji a i na odgovoru u slučaju katastrofa. Osim toga, uspostavili smo dobru suradnju sa snagama iz Crne Gore i RH jer katastrofa ne poznaje granice.

Smatram da je ovo studijsko putovanje bilo višestruko korisno za sve sudionike. Posjetom predmetnim lokalitetima usvojili smo nova znanja te samim time počeli drugačije gledati na kompletan sustav zaštite i spašavanja. Osim toga vidjeli smo potrebne poligone za obuku, primjenu za nas novih tehnologija te smo spoznali pravu važnost obuka za službe zaštite i spašavanja“.

 

Lidija Petrone Kolar, Direktorat za zaštitu i spašavanje Crne Gore : „Studijsko putovanje bilo je prilika za razmjenu iskustava, dobre prakse i naučenih lekcija na polju zaštite i spašavanja pogotovo kad je u pitanju rizik od požara. Jedan od ciljeva ovog putovanja je uspostavljanje i jačanje saradnje svih učesnika u sistemu zaštite i spašavanja kako na polju preventive i zajedničkog djelovanja tako i na budućim zajedničkim projektima“

Dragica Lebo, Općina Posušje : „ Izuzetno sam zadovoljna trodnevnim studijskim putovanjem u RH (Split, Rijeka) organiziranim u sklopu projektnih aktivnosti projekta RESILIENT BORDER. Samim putem, odnosno tijekom vožnje sam imala priliku razgovarati i razmjenjivati mišljenja i iskustva s kolegama iz Crne Gore, Opštine Herceg Novi. Zbilja je bilo jedno posebno iskustvo vidjeti način na koji kolege u RH rade i pripremaju svoje polaznike u oblasti zaštite i spašavanja. Za mene sigurno jedna dobra polazišna točka za planiranje budućih projektnih aktivnosti u ovoj oblasti, jer nema niti jedne jedinice lokane samouprave koja se ne suočava s različitim rizicima od katastrofa i kojoj ovo područje nije jedan od strateškog interesa. Također, nakon ove posjete i ostvarene suradnje možemo se obratiti kolegama iz RH za bilo koji savjet i preporuku za naše buduće aktivnosti pa čak i mogućnost za različite obuke naših predstavnika civilne zaštite što je svakakvo izuzetna prilika“.

Projekt „Unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe - Otporna granica'', financira Europska unija u okviru IPA II programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014–2020). Ukupna vrijednost projekta je preko 586.000 eura, od čega je Europska unija osigurala skoro 500.000 eura bespovratnih sredstava. Preostali iznos sufinanciraju projektni partneri, Razvojna agencija Zapadnohercegovačke županije – HERAG (BiH), Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije (BiH) i Općina Herceg Novi (Crna Gora). Provedba je započela u ožujku i trajat će 24 mjeseca.

 

 

 

 

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631