Projekti

Connecting Separated

Opis

Projekt Connecting Separated (Povezivanje razdvojenog) polazi od rimske ceste koja je povezivala Salonu (Solin) i Bigeste (Ljubuški), te završavala u Naroni (Vid). Mapiranje kulturne i prirodne baštine, gastro ponude i događanja duž navedene rute korak je ka razvijanju zajedničke turističke ponude prekograničnog područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja uporište pronalazi u kulturnoj i prirodnoj baštini.

Projekt traje dvije godine i provodi se kroz 3. poziv Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina. Ukupne je vrijednosti 452.168,25 EUR, od čega 83,33% iznosi sufinanciranje EU. Nositelji su Grad Solin i Općina Ljubuški, dok u partneri Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke - HERAG.

Glavni cilj projekta Connecting Separated jest razvijanje prepoznatljive turističke ponude - povijesne rute rimske ceste, kako bi se poboljšala konkurentnost lokalnog turizma prekograničnog područja na temelju zajedničke kulturne i prirodne baštine.

Specifični ciljevi projekta su brendiranje i promocija rute rimske ceste Salona-Bigeste-Narona uz manje infrastrukturne intervencije na odabranim lokalitetima u Solinu (ušće Jadra-salonitanska luka) i Ljubuškom (rimski vojni logor Bigeste), te poboljšanje kapaciteta turističkih zajednica i udruga koje djeluju duž rute kako bi što uspješnije promovirali ovaj, ali i stvarali nove kulturno-turističke proizvode i događaje.

Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:
- mapiranje rute rimske ceste Salona-Bigeste-Narona duljine oko 170 km, izrada digitalne i papirnate karte;

- uređenje osnovne komunalne i turističke infrastrukture na šetnici na ušću rijeke Jadro (mjesto salonitanske luke) i arheološkom lokalitetu Bigeste;

- edukacije za djelatnike turističkih zajednica i udruga usmjerenih na očuvanje baštine, tradicije i okoliša (duž rute);

- multidisciplinarna radionica za studente prekograničnog područja, koja će rezultirati prostornim instalacijama u Solinu i Ljubuškom;

- festivali u Solinu i Ljubuškom kojima će se promovirati projekt, a koji će ujedno biti novi sadržaji u kulturno-turističkoj ponudi navedenih gradova;

- medijska vidljivost te podizanje svijesti i znanja o novokreiranom kulturno-turističkom artefaktu – dosad slabo prezentiranoj ruti rimske ceste, uključujući vizualni identitet, website, društvene mreže, video, projektne knjižice…;

- zajednička promocija projekta Connecting separated i prekograničnog područja na međunarodnom turističkom sajmu BIT u Milanu.

Očekivani rezultati:

- povećana atraktivnosti prekograničnog područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao turističke destinacije kroz brendiranje i promociju oko 170 km rimske rute i revitalizaciju dva (arheološka) lokaliteta putem manjih infrastrukturnih, najvećim dijelom krajobraznih intervencija i postavljanja urbane opreme;

- unaprijeđenoznanje/vještine zaposlenih u turističkim zajednicama i udrugama u cilju stvaranja i promoviranja turističke ponude i pružanja kvalitetne usluge turistima na prekograničnom području;

- podignuta svijesti među građanima i turistima o ponudi, uslugama i znamenitostima prekograničnog područja, uz naglasak na dodatnu vrijednost projekta Connecting Separated za razvoj turizma na prekograničnom području;

- unaprijeđeno znanje i svijesti javnih službenika i građana o revitalizaciji putem manjih infrastrukturnih intevnecija i urbanih instalacija kao atraktora.

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631