Projekti

Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“

Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje  „TEMA SREDNJI VIJEK“ Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“

O PROJEKTU

Projekt Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“ financira Europska unija u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2007 – 2013. Ukupna vrijednost projekta je 466.933,55 EUR.

Nositelji projekta su JU Razvojna agencija ŽZH –HERAG (BiH) i Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma – CSTI (Crna Gora). Partneri na projektu su Općina Ljubuški (BiH), Turistička zajednica ŽZH (BiH), Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa "Radimlja“(BiH) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma – MRT (Crna Gora).

PODRUČJE IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

Bosna i Hercegovina: Županija Zapadnohercegovačka i Hercegovačko-neretvanska županija;

Crna Gora: Općine - Plužine, Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Nikšić, Kotor i Herceg Novi

TRAJANJE PROJEKTA

24 mjeseca počevši od 27.11.2015 godine.

OPĆI CILJ PROJEKTA

Doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i uspostavi prekogranične suradnje ekonomskih aktera u turizmu i primarnom sektoru u graničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA

Razviti i standardizirati nove i jačati postojeće visoko kvalitetne itinerere temeljene na zajedničkoj atraktivnoj povijesnoj, zemljopisnoj i prirodnoj vrijednosti u području kao glavnom potencijalu za ekonomski rast.

OČEKIVANI REZULTATI

-          Uspostavljena/održana gospodarska suradnja u ciljanom području

-          Funkcionalno opremljena i označena kulturna i turistička infratsruktura zahvatima manjih razmjera

-          Mapirane dostupne i potencijalne turističke vrijednosti i usluge u ciljanom području

-          Dizajnirani za tržište standardizirani i atraktivni itinereri različitog trajanja, unaprijeđena javno-privatna suradnja

-          Dionici u turizmu educirani za razvoj turističke ponude temeljene na potencijalima područja i za pružanje usluga više kvalitete te pokretanje poslovnih start-up inicijativa

-          Dizajnirani itinereri ponuđeni na ciljanom turističkom tržištu

-          Visokokvalitetni turistički promotivni alati koji predstavljaju ukupnu ponudu cijelog područja su funkcionalni i prezentirani ciljanom tržištu

-          Šire grupe dionika uključene u provedbu projekta, pojačani i multiplicirani projektni rezultati

CILJANA SKUPINA

-          Regionalne i lokalne vlasti (2 Županije u BiH i 6 Općina iz Crne Gore uključene u projekt)

-          6 Turističkih zajednica na lokalnom i regionalnom nivou

-          15 Turističkih agencija i Turoperatora

-          300 osoba iz Ruralnih domaćinstava i nezaposlenih osoba

-          3 Udruženja i institucije iz oblasti kulture

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

-          Upravljanje projektom , monitoring i evaluacija

-          Razvoj turističke infrastrukture manjeg razmjera na tematskoj ruti Herceg Stjepana koja uključuje :

-          Radove na uređenju i asfaltiranju ceste prema tvrđavi u Ljubuškom

-          Nabava opreme i kostima za povijesnu „Gardu herceg Stjepana“ u Ljubuškom

-          Manji infrastrukturni zahvati na uređenju 4 lokacije u Crnoj Gori

-          Detaljna procjena i analiza turističkih vrijednosti u ciljanom projektnom području

-          Prezentacija rezultata mapiranja i dizajna itinerera

-          Edukativne aktivnosti i radionice

-          Promocija/Marketing zajedničke turističke ponude

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631