Projekti

FORT-NET

Projekt FORT-NET – ''Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori'', odobren je u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014–2020). Nositelj projekta (koordinator) je Grad Ljubuški. U projektu kao partner sa BIH strane sudjeluje JU Razvojna agencija ŽZH – HERAG. U projektu kao partneri  sa strane Crne Gore sudjeluju Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO).

Područje implementacije projekta su Ljubuški, Široki brijeg, Blagaj, Stolac i Trebinje s strane Bosne i Hercegovine i četiri općine s strane Crne gore.

Nositelj projekta: Grad Ljubuški

Partner sa BiH strane: JU Razvojna agencija ŽZH - HERAG

Partneri sa CG strane: Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna   turistička organizacija Crne Gore (NTO).

 Ukupna vrijednost projekta: 470.079,65 EUR

Trajanje projekta: 24 mjeseca počevši od 01.10.2019. godine

Glavni cilj projekta; je doprinijeti poboljšanju kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Specifični ciljevi projekta;

 •  Razviti model know-how za očuvanje, vrednovanje, tumačenje i integriranje lokaliteta kulturne baštine na periferiji urbanih i ruralnih područja u sveobuhvatnu kulturnu turističku ponudu i zajednički ih promovirati;
 •  Ojačati sposobnost dionika ciljanog područja u upravljanju kulturom.

Očekivani rezultati:

 •  Prekogranični turistički klaster s ciljem stvaranja prepoznatljive tematske turističke ponude "Od srednjovjekovnih tvrđava u Hercegovini do austrougarskih tvrđava u Crnoj Gori" mapiran je i formiran;
 •  Postavljena manja posjetiteljska i pristupna infrastruktura tako da podržava razvoj ključnih proizvoda (postavljanje signalizacije i rekreacijskih sadržaja za turističke svrhe);
 •  Izvedeni su manji konzervatorsko-restauratorski radovi na Starom gradu Ljubuški;
 •  Provedena je zajednička marketinška kampanja;
 •  Poboljšani kapaciteti ciljnih skupina u pogledu razvoja i upravljanja kulturnim turizmom i njegovog potencijala za širenje i poboljšanje gospodarskog i socijalnog okruženja prekograničnog područja.

Ciljana skupina:

 •  Regionalne i lokalne vlasti (5 lokalnih zajednica u BiH-Ljubuški, Široki brijeg, Blagaj, Stolac i Trebinje; 4 općine u Crnoj Gori);
 •  Turističke zajednice / odjeli i njihovi zaposlenici;
 •  Ustanove za upravljanje kulturnom baštinom;
 •  Privatni operateri u turizmu - turističke agencije, blogeri, specijalizirani časopisi, specijalizirane udruge, turističke zajednice iz drugih područja;
 •  Seoska domaćinstva i nezaposlene osobe;
 •  Kulturne i folklorne udruge i institucije.

Glavne aktivnosti projekta:

 •  Upravljanje projektom, nadzor i evaluacija;
 •  Mapiranje i tumačenje turističke ponude „Od srednjovjekovnih tvrđava u Hercegovini do austrougarskih tvrđava u Crnoj Gori“, uključujući izradu studijske dokumentacije za identifikaciju ključnih staza;
 •  Instalacija manje infrastrukture za posjetitelje i manji radovi;
 •  Edukativne aktivnosti i radionice;
 •  Zajednička medijska kampanja i akcije vidljivosti.

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631