Novosti

Herag prijavio projekte na fondove EU

Herag prijavio projekte na fondove EU Herag prijavio projekte na fondove EU

Dana 16.10.2009 godine istekao je rok za prijavu projektnih prijedloga u okviru prvog javnog poziva IPA program prekogranične suradnje HR-BIH 2007-2013. Razvojna agencija ŽZH-HERAG aktivno je sudjelovala u pripremi svih projektnih prijedloga čije se aktivnosti provode u Županiji Zapadnohercegovačkoj uz suglasnost vlade ŽZH.

Zajedno sa partnerima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Razvojna agencija ŽZH uspješno je prijavila sljedeće projektne prijedloge:

-Projekt ˝Stone˝-Kamen, , ukupne vrijednosti 562.916,00 Eura, trajanje 20 mjeseci.

Cilj projekta je doprinjeti razvoju gospodarstva u prekograničnom području Hercegovine i Dalmacije, kroz promociju i razvoj poduzetništva u sektoru obrade i eksploatacije kamena, sa posebnim naglaskom na kamenoklesarstvo i tradicionalnu obradu kamena.

Partneri u projektu su: Razvojna agencija Splitsko-Dalmatinske Županije-RERA, Klesarska škola Pučišća-Brač, HGK Split, Razvojna agencija ŽZH-HERAG i Gospodarska komora HNŽ.

-Projekt ˝E-Tour˝, ukupne vrijednosti 609.405,66 Eura, trajanje 24 mjeseca.

Cilj projekta je razvoj prepoznatljive zajedničke turističke ponude u prekograničnom području, temeljene na prirodnim resursima i kulturnoj baštini.

Partneri u projektu su: Dubrovačko-Neretvanska Županija, Razvojna agencija Dubrovačko-Neretvanske Županije-Dunea, Razvojna agencija Splitsko-Dalmatinske Županije-RERA, Turistička zajednica HNŽ,Razvojna agencija ŽZH-HERAG i Turistička zajednica ŽZH.

Razvojna Agencija ŽZH-HERAG je isto tako sudjelovala u pripremi projekta ˝Centar za kreiranje novih proizvoda BiH˝ iz Programa IPA I -Poziv VI (EU podrška ekonomskom razvoju u BiH), u suradnji sa općinom Posušje, ukupne vrijednosti 470.250,00 Eura.

Europska Komisija će razmatrati pristigle projektne prijedloge po ovim javnim pozivima, te objaviti listu odobrenih projekata početkom 2010 godine, nakon čega će se pristupiti potpisivanju ugovora i krenuti s implementacijom.

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631