Novosti

Poziv na predstavljanje projekta HeritageREVIVED

 Poštovane i poštovani,


Pozivamo  Vas  na  predstavljanje  projekta  HeritageREVIVED,  koje  će  se  održati  u  Ljubuškom,  u  petak
17.09.2021 godine, u Hotelu BIGESTE s početkom u 11:00 sati.


Projekt se provodi kroz INTERREG IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014 -
2020 i financira se ERDF i IPA II fondovima Europske unije.
Vodeći  partner  je  JU  Razvojna  agencija  Županije  Zapadnohercegovačke-HERAG,  dok  su  partneri  na
projektu Grad Ljubuški (BIH), Grad Solin (HR), Županijska uprava za ceste Split (HR), Općina Ulcinj (MNG).
Ukupna  vrijednost  projekta  koji  predviđa  obnovu  i  prezentaicju  kulturnih  dobara  s  ciljem  njihova
stavljanja u funkciju kulturnog turizma i održivog razvoja lokalne zajednice je  1.965.441,19 EUR, od čega
1.670.625,00 EUR iznosi sufinanciranje EU.


DNEVNI RED:


10:45 – 11:00 – Registracija sudionika


11:00 – 11:10 – Pozdravni govor gradonačelnika Ljubuškog Vedrana Markotića


11:10 –  11:25 –  Pozdravni govori projektnih partnera:  Ravnatelj  Županijske uprave za ceste Split-Petar
Škorić, Zamjenik gradonačelnika Grada Solina-Ivica Rakušić, Predstavnik Općine Ulcinj-Artan Cobi.


11:25  –  Pozdravni  govor  vodećeg  partnera:  Ravnatelj  JU  Razvojne  agencije  županije
Zapadnogercegovačke-HERAG (uz prezentaciju projekta) – Radoslav Luburić


11:40 – Predstavljanje projektnih intervencija u Ljubuškom od strane stručnjaka na projektu, arheologa
Mirka Rašića


11:50 – Izjave za medije


12:00 – Ručak

 

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631