Novosti

Predstavljen projekt „FORT-NET – Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori”

Projekt „FORT-NET – Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori”, predstavljen je u petak 29.11. 2019.godine u Ljubuškom. Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina- Crna Gora koji financira Europska Unija, a implementiraju ga Grad Ljubuški kao nositelj projekta, Javna Ustanova Razvojna agencija ŽZH – HERAG, Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO).

Projekt su predstavili ispred Grada Ljubuškog gradonačelnik Nevenko Barbarić i Andrea Ćorić, zatim Radoslav Luburić ispred Heraga, Svetlana Vujičić iz Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma te Milena Čukić iz Nacionalne turističke organizacija Crne Gore.

Implementacija projekta službeno je započela 1. listopada 2019. godine, a provedba će trajati 24 mjeseca.

Projektom se namjeravaju poboljšati uvjeti za stvaranje održive turističke ponude koja se temelji na kulturnoj baštini smještenoj na periferiji urbanih središta i u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Obzirom da će tokom provedbe projekta kulturna i prirodna baština biti sistematski popisana a nova turistička ponuda kreirana i promovirana, sve to će doprinijeti jačanju informiranosti turista o ponudi prekograničnog područja i njegove prepoznatljivosti kao turističke destinacije. Također, doći će i do unapređenja prekogranične suradnje među nositeljima aktivnosti ove regije i jačanja svijesti lokalnog stanovništva o značaju svestrane prekogranične razmjene. Ovo će doprinijeti da se potencijal prekogranične regije Bosne i Hercegovine i Crne Gore prepozna kao dio strategije ekonomskog razvoja.

Prema riječima gradonačelnika Nevenka Barbarića, strategija ekonomskog razvitka Grad Ljubuški kaže da je turizam jedan od glavnih potencijala i mogućnosti Ljubuškog, a isto tako znamo da je kula hercega Stjepana vrijedan turistički potencijal.

„Ovaj projekt prekogranične suradnje ima za cilj promoviranje i djelom uređenje vrijednih srednjovjekovnih utvrda u Bosni i Hercegovini i austro-ugarskih utvrda u Crnoj Gori. Ima za cilj stvaranje gotovog turističkog proizvoda i unapređenje oblasti turizma, a time i ukupnog ekonomskog razvitka ovih područja“, kazao je Nevenko Barbarić, gradonačelnik Ljubuškog.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.000,00 eura, od čega Europska unija financira 400.000,00 eura.

Poziv na početnu konferenciju projekta "FORT NET - Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori"

Poštovani, 


Ovim putem Vas pozivamo na početnu konferenciju projekta "FORT-NET- Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori", 
 
Konferencija će se održati u petak, 29.studenoga 2019. godine, s početkom u 12:00 sati, u hotelu Bigeste u Ljubuškom, (dnevni red u nastavku teksta).

 

POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA

FORT-NET - Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori.

Hotel BIGESTE, Ljubuški, 29.STUDENI 2019.

12:00 – 12:15     Registracija sudionika

12:15 – 13:00     Predstavljanje projekta

Nevenko Barbarić, Grad Ljubuški

Radoslav Luburić, JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG

Svetlana Vujičić, Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI)

Milena Čukić, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO)

Andrea Škegro , Grad Ljubuški

               

13:00 – 13:15 Izjave za medije

 

13:15 – 14:15 Ručak

 

Projekt „FORT-NET - Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori”  provodi se u okviru Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora, koji financira Europska unija. Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekt je službeno započeo 1. listopada 2019. godine, a provedba će trajati 24 mjeseca.                   

Europska unija financira ovaj projekt u vrijednosti od 400.000,00 eura s ciljem poboljšanja kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.000,00 eura.  

 

Uvođenjem Lean alata do uspješnijeg poslovanja

 

 

 

 

 

 

U Tehnološkom parku u Posušju u četvrtak, 14.studeni 2019.  je održan seminar o Lean proizvodnji namijenjen menadžerima i voditeljima poslovnih odjela koji žele optimizirati svoje poslovanje uvođenjem Lean alata. Seminar je održan u organizaciji Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike, u suradnji s Općinom Posušje, Tehnološkim parkom Posušje, Razvojnom agencijom HERAG i lokalnim poduzećima.

Uvodno je sve prisutne pozdravio Branko Bago, načelnik općine Posušje istaknuvši kako ovaj seminar predstavlja nastavak uspješne suradnje Općine Posušje  s akademskom zajednicom i gospodarstvenicima kako bi odgovorili izazovima s kojima smo suočeni u svezi demografskih kretanja, te kako se kroz dualno obrazovanje, koje nudi i ovaj seminar pridonosi stvaranju boljih preduvjeta za razvoj.

Prof. dr. sc. Željko Stojkić – dekan Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike u Mostaru predstavio je sudionicima Tvornicu za učenje kao konceptu za unaprjeđenje edukacije i istraživanja u proizvodnji.

Tvornica je otvorena kao dio projekta Povećanja konkurentnosti MSP-a EU ProLokal, a koji je implementirao spomenuti fakultet s partnerima, poduzećima s područja ŽZH, gradom Širokim Brijegom i općinom Posušje. Tvornica za učenje nudi koncept formalnog i neformalnog učenja uz mogućnost usvajanja teorijskog znanja, učenja kroz vježbu i u realnim situacijama.

Opremanjem ove tvornice uspješno se prate svjetski trendovi kako bi se usvojile nove tehnologije potrebne za konkurentan proizvod. Ciljevi se planiraju ostvariti kroz klastere, u suradnji s međunarodnim sveučilištima, kroz postojeću infrastrukturu te kroz dobivene i buduće EU projekte.

Prof. dr. Ivica Veža s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu u svom je izlaganju kazao kako je jedina konstanta da se stalno morate mijenjati. Govoreći o Lean proizvodnji pojasnio je kako je njegovom primjenom moguće eliminirati sva rasipanja u poduzeću, smanjiti troškove te povećati produktivnost. Lean predstavlja stalnu borbu za davanje vrijednosti pojedinom kupcu. Metodu je osmislila tvrtka Toyota, a koncept Lean rezultat je analize provedene na institutu MIT u SAD-u koja je izvršena za američku automobilsku industriju, a u cilju pronalaženja ključa uspjeha japanske industrije. Profesor Veža i sam je boravio u Japanu, te je prenio svoja iskustva. Predstavio je principe Lean menagementa i alate.

Broj sudionika bio je limitiran, a odziv jako dobar. Među sudionicima bili su menadžeri, direktori, članovi uprave te voditelji poslovnih odjela tvrtki iz svih općina i gradova Županije Zapadnohercegovačke, dok su predstavnici triju lokalnih poduzeća predstavili svoja iskustva u primjeni Lean koncepta. O primjerima pozitivne prakse u primjeni Lean koncepta u proizvodnji govorili su Marijana Sabljo ispred tvrtke Weltplast Posušje, Božio Budimir, voditelj kontrole kvalitete u Miviku Posušje i Darko Martinović iz tvrtke Feal iz Širokog Brijega.

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticaj malog gospodarstva ŽZH

Na temelju članka 9. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/19), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja
malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

PREDMET POZIVA

            Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2019. godini, a sukladno članku 4. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

     SVRHA I NAMJENA SREDSTAVA ZA POTICAJE

Programom se osiguravaju bespovratna poticajna financijska sredstva za:

 1. subvencioniranje dijela obračunatih troškova kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za nabavku osnovnih sredstava, opreme, ili novog dijela opreme, za kupnju, izgradnju, proširenje ili uređenje poslovnih objekata, financiranje investicija za rast i razvoj subjekata malog gospodarstva (gospodarska društva i obrtnici). Subvencioniranje kamate će se odobriti i za kredite ili dio kredita koji su namijenjeni reprogramiranju drugih kredita. Subvencionira se dio godišnje kamatne stope u visini od 2% na odobrena kreditna sredstva kod komercijalnih banaka, koja su podignuta u 2018. i 2019. godini i koja imaju kamatnu stopu u rasponu od 2 do 8%.
 2. promociju i razvoj lokalne zajednice i malih poduzetnika, unaprjeđenje turističke infrastrukture i jačanje kapaciteta lokalnih pružatelja usluga u ugostiteljstvu i turizmu, fokusirajući se na integrirani turistički razvoj i nove male poduzetnike u sektoru turizma.
 3. podršku razvoju inovacija do novog proizvoda.

            Ostvareni poticaju služe za ulaganja u obavljanje registrirane djelatnosti, o čemu korisnici dostavljaju dokaz uz Izvješće o utrošku sredstava.

KORISNICI POTICAJA

 1. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/06 i 25/09), registrirani sukladno odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 45/11) i sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15) koji su u većinskom privatnom vlasništvu, i koji imaju sjedište i ulažu na području Županije Zapadnohercegovačke, te nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.
 2. Fizičke i pravne osobe koje su registrirale svoje objekte, do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava po ovom Programu u svrhu turističko-ugostiteljske djelatnosti s prebivalištem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
 3. Fizičke i pravne osobe čija je djelatnost širenje i promicanje inovatorstva i primjena  inovacija u gospodarstvu s prebivalištem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRAVANJA SREDSTAVA

            a) Za poticaj razvoja malog gospodarstva Županije su:

 • vrsta djelatnosti,
 • namjena utroška sredstava,
 • povećanje zaposlenosti i
 • broj zaposlenih.

b) Za poticaj pružatelja usluga u ugostiteljstvu i turizmu su:

 • vrsta djelatnosti,
 • namjena utroška sredstava,
 • povećanje smještajnih kapaciteta i
 • unaprjeđenje poslovanja putničkih/turističkih agencija.

c)Za podršku i razvoj inovacija novog proizvoda su:

 • tržišni i razvojni potencijal inovacije u pripadajućoj gospodarskoj grani,
 • dovođenje inovacije do proizvoda,
 • izvori-način financiranja,
 • priznanja na sajmovima i izložbama inovacija,
 • ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS) i
 • dosadašnji poticaji od strane Ministarstva  . 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev (prijavu) iz članka 15. ove Odluke potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) Za poticaje iz članka 4. točka a):

 • program/projekt na temelju kojeg su ostvarili kredit i/ili Ugovor o kreditu sa komercijalnom bankom sa anuitetnim planom (plan otplate kredita) iz kojeg je vidljiva namjena odobrenih kreditnih sredstava,

potvrdu banke o redovnoj otplati kredita sa obveznim pregledom i ukupnim iznosom obračunatih i naplaćenih kamata za svaku godinu za koju se traži subvencija djela troškova kamate po osnovu kredita,

 • rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela);
 • uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj);
 • uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu);
 • obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti;
 • uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
 • uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe/vlasnika;
 • preslika osobne iskaznice odgovorne osobe/vlasnika;
 • na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija.

            b) Za poticaje iz članka 4 točka b):

 • rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela);
 • uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj);
 • uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu);
 • obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti;
 • uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
 • uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe/vlasnika;
 • preslika osobne iskaznice odgovorne osobe/vlasnika;
 • na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija.

c) Za poticaje iz članka 4. točka (c):

 • rješenje o registraciji ne starije od  šest mjeseci,
 • ID broj,
 • bilanca stanja i uspjeha za prethodnu godinu koja treba biti pozitivna,
 • dokaz o stupnju pravne zaštite inovacija sukladno Zakonu o patentu (Službeni glasnik BiH, broj: 53/10) ,
 • popis i dostava kopija dobivenih priznanja (ukoliko ih ima),
 • obrazac projekta,
 • za fizičke osobe potvrdu o prebivalištu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (CIPS),
 • potvrda iz banke o otvorenom transakcijskom računu aplikanta.

            Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

            Svi podnositelji zahtjeva moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) www.mg-zzh.com, te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE

            Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

s naznakom “Zahtjev za poticanje razvoja malog gospodarstva”

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Na poleđini kuverte obavezno navesti:

 • naziv – ime podnositelja prijave,
 • adresu i kontakt telefon,
 • ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

            OBRADA ZAHTJEVA I IZBOR

            Ocjenjivanje i rangiranje prijava/zahtjeva pristiglih na Javni poziv vrši Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele poticaja za razvoj malog gospodarstva Županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Zaprimljene prijave za dodjelu sredstava ocjenjuju se temeljem kriterija i mjerila propisanih Programom i Javnim pozivom.

            Povjerenstvo razmatra prijave zaprimljene na temelju Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, izrađuje listu prihvatljivih prijava za dodjelu sredstava, te zapisnik s obrazloženim mišljenjem i prijedlogom utvrđene liste prednosti dostavlja Ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljljnjem tekstu: Ministru).

            Ministar razmatra prijedlog raspodjele i donosi Odluku o izboru korisnika.

            Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.

S odabranim korisnicima dobivenih sredstava zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

OSTALE INFORMACIJE

            Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektor trgovine, turizma i poduzetništva ili na telefon 039/682-162, od 12-14 sati, te na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ukoliko aplikanti podnesu zahtjeve koji su nakon obrade u ukupnom iznosu veći od planiranih iznosa za ovu namjenu Ministarstvo moze donijeti prijedlog Odluke da se svim aplikantima koji ispunjavaju tražene uvjete odobre poticajna sredstva s razmjerno ukupnim planiranim sredstvima za ovaj Program.

Ministarstvo zadržava pravo da prijave aplikanata prihvati u cijelosti, djelomično, ili ih odbije, te da poništi Javni poziv ili da odbaci sve prijave u bilo koje vrijeme prije zaključenja Ugovora.

U postupku ovog javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju a prispjela dokumentacija se neće vraćati.

Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2019. godine ili do utroška sredstava planiranih za poticaj.

HERAG–u odobren projektni prijedlog HeritageREVIVED

Na web stranici Interreg IPA CBC Croatia-Bosna and Herzegovina-Montenegro 2014-2020 programa prekogranične suradnje smo 5. studenog 2019. godine, dobili službenu potvrdu da je odobren projektni prijedlog prekogranične suradnje kojeg će kao vodeći partner provoditi JU Razvojna agencija ŽZH-HERAG.

Projektna prijava je predana početkom ove godine u sklopu drugog, ujedno i posljednjeg poziva, za podnošenje prijava u sklopu programa Interreg IPA CBC Program Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020.

Naziv projekta je „HeritageREVIVED“.

Vrijednost samog projekta je nešto više od 2 miliona eura,vodeći partner je JU Razvojna agencija ŽZH-HERAG dok su projektni partneri: Grad Ljubuški (Bosna i Hercegovina) , Grad Solin (Republika Hrvatska) , Županijska uprava za ceste Split (Republika Hrvatska) te Opština Ulcinj (Crna Gora).

Glavne aktivnosti projekta su: izgradnja i opremanje posjetiteljskog centra Gračine te obnova dijela starog grada Ljubuški.Više informacija o aktivnostima i očekivanim rezultatima projekta objaviti ćemo nakon potpisivanja ugovora.

Edukacija gospodarstvenika u Tehnološkom parku Posušje

Info seminar Lean proizvodnja – Unaprijedite poslovne procese uvođenjem Lean proizvodnje!

Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva računarstva i elektrotehnike u suradnji s Razvojnom agencijom Županije Zapadnohercegovačke – HERAG,Općinom Posušje, Tehnološkim parkom Posušje i lokalnim poduzećima organizira besplatni info seminar o Lean proizvodnji.

Lean proizvodnja predstavlja metodologiju organiziranja procesa s ciljem maksimiziranja njegove efikasnosti korištenjem pet principa, a kroz eliminiranje svih sedam vrsta gubitaka.
Osnovna postavka Lean koncepta je proizvoditi sa što manje zaliha, kapitala, ljudskog rada, neispravnih proizvoda, zastoja i čekanja, a s druge strane proizvesti baš onakav proizvod kakav kupac želi. Kao rezultat nameće se poslovanje samo kroz procese koji dodaju vrijednost za kupca.
Spremnost poduzeća da u što kraćem roku reagira na promjene na tržištu postaje glavni adut „borbi“ za tržište. Primjenom Lean koncepta poduzeće postaje fleksibilno i spremno odgovoriti na izazove tržišta.


Metodu je osmislila i razvila firma Toyota, a pod nazivom Lean postala je nezaobilazan faktor za unapređenje i optimizaciju svih vrsta poslovnih procesa. Predavači info seminara su dekan Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike dr. sc. Željko Stojkić, prof. dr. sc. Ivica Veža s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, te predstavnici poduzeća Miviko d.o.o., Weltplast d.o.o., TT Kabeli d.o.o. te Feal d.o.o.


Sudionicima info seminara bit će predstavljeno:
• koncept Leana,
• Lean alati za povećanje učinkovitosti u proizvodnim procesima,
• iskustva implementacije leana od strane predstavnika lokalnih poduzeća i
• Tvornica za učenje kao edukacijsko okruženje koje je uspostavljeno pri Fakultetu strojarstva računarstva i elektrotehnike.


Info seminar je namijenjen menadžerima poduzeća i voditeljima poslovnih odjela koje žele optimizirati poslovne procese u poduzeću uvođenjem Lean alata.

Prijava na seminar se izvršava putem obrasca na linku: https://docs.google.com/forms/d/1MOYePwWD7YJF_FsuoG-VzuJBLOSXgChNuUY2INxTNF8/viewform?edit_requested=true, najkasnije do utorka, 12. studenog 2019. godine
Napomena: Seminar je besplatan
Vrijeme: Četvrtak, 14. studenog 2019. godine, 15:00,
Mjesto: Tehnološki Park Posušje, poduzetnička zona Osrdak, Rastovača bb, 88240 Posušje

Sedmi sastanak projektnih partnera i četvrti sastanak Upravljačkog odbora projekta "COMPETE PLAMET"

15.10.2019. godine u prostorijama JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, održan je sedmi sastanak projektnih partnera (PCU) i četvrti sastanak Upravljačkog odbora (SC) na projektu COMPETE PLAMET.

Na četvrtom sastanku Upravljačkog odbora (SC) sudjelovali su: Radoslav Luburić – ravnatelj HERAG-a, Branko Bago – načelnik Općine Posušje i Mira Lepur - ravnateljica JU RA ŠKŽ. Radoslav Luburić, ravnatelj HERAG-a i projekt manadžer predstavio je sudionicima Monitoring plan sa detaljnom analizom nadolazećih projektnih aktivnosti kao i financijski plan potrošnje na projektu u ovom izvještajnom periodu. Članovi Upravljačkog odbora usvojili su jednoglasno Monitoring plan. Također su potpisali Izjavu o suglasnosti sa novim periodom provedbe projekta, odnosno do 14/04/2020. Najveći naglasak bio je na statusu nabave za CNC strojeve za Obradni centar za metal i plastiku u Šibeniku, gdje je ravnateljica JU RA ŠKŽ Mira Lepur detaljno iznijela kronologiju procesa nabave.

 

Na sastanku projektnih partnera (PCU) partnerima je predstavljen Plan usluga i Plan održivosti od strane stručnjaka na projektu Zrinski Pelajić za Tehnološki park Posušje i Obradni centar za metal i plastiku Šibenik. Također su detaljno analizirane preostale projektne obveze, kao i statusi partnerskih izvještaja.

Predstavnici projektnih partnera i Upravljačkog odbora su također sudjelovali na radionici C.2.5. „Istraživanje, razvoj i inovacije“ prije navedenih sastanaka.

Projekt Compete Plamet se provodi u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 603 369,21 €. Kroz program Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora financira se 85% projektnih aktivnosti što predstavlja iznos od 1 362 863,82 €. Preostali iznos sufinanciraju projektni partneri.

Projekt provodi JU Razvojna agencija Županije zapadnohercegovačke - HERAG u suradnji sa partnerima Općinom Posušje i Razvojnom agencijom Šibensko kninske Županije.

Objavljen 2. javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu.

 

Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu.

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu.

Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu“

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 13. studenoga 2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-682, +3851/6444-669 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

e-prijavni obrazac na: https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr

Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu – INTERVENTNA SREDSTVA

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati tokom cijele godine, odnosno, do utroška raspoloživih sredstava za svaki transfer posebno, a na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. Sredstva će se isplaćivati u skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/19).

Interventna sredstva odobravat će se iz sljedećih transfera:

 • Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa
 • Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
 • Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture
 • Transfer za sport od značaja za Federaciju
 • Transfer za mlade

Federalno ministarstvo kulture i sporta će sredstva raspoređivati do 31. 12. 2019. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Adresa za dostavu aplikacija:
Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti: „Za interventna sredstva“ – „Naziv transfera“.

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu – Interventna sredstva

EU4BUSINESS – JAVNI POZIV POTENCIJALNIM KORISNICIMA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA MJERU PODRŠKE INVESTICIJAMA U PRERAĐIVAČKE KAPACITETE I MARKETING POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Objavljen je EU4Business - Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Svrha ovog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces prerade poljoprivrednih-prehrambenih proizvoda, povećanje produktivnosti prerađivačkih subjekata, unaprjeđenje  kvalitete proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, uvođenje standarda kvalitete, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša, te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške  investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih-prehrambenih proizvoda mogu biti:

 1. Obrti, zadruge i preduzeća koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a planiraju da kroz ovaj javni poziv investiraju u preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 2. Obrti, poduzetnici, zadruge i preduzeća  koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda.

Za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing prehrambenih proizvoda prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na sljedeće poljoprivredne pod-sektore:

 • prerada povrća,
 • prerada voća, vinarstvo i maslinarstvo,
 • prerada mlijeka,
 • prerada mesa.

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iznose do 2,550,000 KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 145,000 KM do 290,000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekt podnositelj prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 50% ukupnog iznosa predložene investicije (50% sufinanciranje podnositelja prijave i 50% sufinanciranje kroz mjeru podrške)Sufinanciranje mora biti novčano te se sudjelovanje neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. rujna 2019. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete se obratiti putem elektronske pošte najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org i na stranici projekta http://eu4business.ba.

Projekt “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentiranim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacijske i komunikacijske tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četverogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno financira Europska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambenu industriju te ruralni razvoj.

Ovdje možete preuzeti dokumentaciju:

Smjernice za javni poziv

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631