Novosti

Na svojoj 256. sjednici Vlada Federacije BiH usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH 2021.- 2027.

Vlada Federacije BiH je, na svojoj 256. sjednici održanoj u Sarajevu u četvrtak, 18. veljače 2021. godine usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH 2021.- 2027. koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH radi razmatranja i konačnog donošenja.

Riječ je o integriranom, multisektorskom strateškom dokumentu koji definira javne politike i usmjerava socioekonomski razvoj na teritoriju FBiH u sljedećih sedam godina. Ona je temelj za izradu mandatnih i godišnjih programa rada Vlade FBiH, programa javnih investicija (PJI), trogodišnjih i godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija, dokumenta okvirnog proračuna i godišnjeg proračuna. Strategija je podloga za usklađivanje i izradu sektorskih i strategija razvoja županija i jedinica lokalne samouprave.

Ovim dokumentom su definirana četiri strateška cilja i 18 prioriteta, a unutar ciljeva i prioriteta  je definirano 78 mjera za implementaciju.

Prvi cilj je naveden kao ubrzan ekonomski razvoj utemeljen na povećanju produktivnosti i zaposlenosti, a drugi prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj. Kao treći je naznačen resursno efikasan i održiv razvoj, a četvrti je ubrzan društveni i ekonomski razvoj uz istodobno postizanje okolišne održivosti.

Izdvojeno je i devet ofanzivnih mjera koje najznačajnije utječu na rast gospodarstva i zaposlenosti, što je razlika u odnosu na sve dosadašnje strateške dokumente u FBiH. Puna implementacija ovih devet mjera donosi rast BDP-a u od 9,2 do 13,7 posto godišnje. Prema procjenama, za implementaciju ovih mjera neophodno je osigurati oko 530 miliona KM u toku sedam godina, odnosno 75 miliona KM godišnje.

Inače, u procesu izrade Strategije i konsultacija bilo je uključeno oko 1.400 sudionika, što predstavlja novinu u odnosu na sve dosad urađene strateške dokumente Federacije BiH.

Strategija je pripremljena uz tehničku podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa UN-a u BiH (UNDP). Podršku integriranju Ciljeva održivog razvoja u proces izrade Strategije pružila je Vlada Kraljevine Švedske. U pripremi analize stanja i definiranju mjera u oblasti pametne specijalizacije podršku je dala Vlada Republike Češke u okviru partnerstva s UNDP-om za Ciljeve održivog razvoja. Dodatnu podršku je pružio njemački GIZ, koji u ime Vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi “Program jačanja javnih institucija u BiH”.

1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu

Objavljen je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu.

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu.
 
Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „Za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu“
 
Ukoliko prijavitelj - ugroženi pojedinac (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 17. ožujka 2021. godine.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-653, +3851/6444-669 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
e-prijavni obrazac na: https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr

Objavljen javni poziv UNDP BiH općinama i gradovima u BiH za izradu zelenih logističkih shema za upravljanje otpadom

UNDP BiH objavio je javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine za pripremu zelenih logističkih shema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada.

S ciljem upotpunjavanja informacija općinskih planova upravljanja otpadom za donošenje dugoročnih odluka vezanih za ovu oblast, kroz ovaj javni poziv je planirana izrada zelenih logističkih shema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišni prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada.

Studije izvodljivosti će obuhvaćati procjenu i testiranje različitih nisko-karbonskih alternativa vezanih za: pogonska goriva koja koriste vozila za transport otpada, optimiziranje ruta transporta otpada, kapacitet i opterećenost vozila, korištenje informacijskih tehnologija u ovoj oblasti itd.
Doprinos pripreme zelenih logističkih shema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada za JLS u FBiH se ogleda u:

– konzistentnoj implementaciji i ispunjavanju ciljeva općinskih i/ili županijskih planova upravljanja otpadom, ali i ciljeva Federalnog plana upravljanja otpadom

– uspostavljanju okvira za održivo postupanje sa otpadom kroz održivo upravljanje proizvedenim otpadom što podrazumijeva i smanjenje pripadajućih emisija plinova sa efektom staklenika

– otvaranju mogućnosti za povećanje broja domaćinstava obuhvaćenih organiziranom sakupljanjem otpada

– otvaranju mogućnosti za odvojeno sakupljanje otpada i reciklažu

– otvaranju mogućnosti za poboljšanje infrastrukture za upravljanje komunalnim otpadom

– identificiranje “crnih točaka” u sustavu i stvaranje preduvjeta za njihovo uklanjanje

Rok za dostavljanje prijava je 15. veljače 2021. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Otvoren šesti javni poziv Challenge fonda

Gospodarski subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske po šesti put mogu aplicirati za bespovratna sredstva iz Challenge fonda.

Javni poziv je otvoren do 12. veljače 2021. godine do 16:00 sati.

Raspoloživi fond za ovaj poziv je oko 420.000 EUR. Sredstva su namijenjena gospodarskim subjektima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrirani najmanje šest mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 eura, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih poduzeća do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 eura. Aplikanti moraju osigurati i minimalno vlastito sudjelovanje od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta, čija realizacija ne može biti kraća od 3 mjeseca niti duža od 6 mjeseci.

Sve pristigle prijave biti će ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija - inovativnost, izvodljivost i održivost poslovne ideje i društvena korist. Prilikom evaluacije, prednost imaju vlastite inovacije gospodarskih subjekata u odnosu na nabavku gotovog inovativnog rješenja proizvoda ili nabavljene tehnologije, koje će doprinijeti razvoju novog proizvoda, usluge ili procesa na tržištu, te imati širu društvenu korist.

Prijave na ovaj poziv moraju biti podnesene isključivo u elektronskoj formi na web stranici www.c2c.ba u skladu s uputama koje se nalaze u dokumentu Vodič/Smjernice za aplikante. Ovaj dokument je sastavni dio Aplikacijskog paketa kojeg možete preuzeti na ovom linku. 

Za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge fonda na prethodnih 5 poziva prijavljeno je 2.574 aplikacija. Do sada je implementirano 89 projekata koji su podržani sa oko 1.816.000 eura, a u toku je implementacija još 70 projekata.

Ukupni rasploživi Challenge fond je oko 3,9 miliona eura.

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to Change koji financijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju /Sida/, a provode ga Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Razvojna agencija Republike Srpske. Partner u projektu je i region Ostergotland, Istočna Švedska.

Motorola Solutions: Grantovi za neprofine organizacije

Motorola Solutions Foundation nastoji donijeti korist zajednicama u kojima posluje.

Kompanija to postiže davanjem strateških grantova, stvaranjem jakih partnerskih odnosa u zajednici i poticanjem inovacija.

Motorola Solutions Foundation dodjeljuje donacije neprofitnim organizacijama širom svijeta.

Rok za dostavljanje prijava je 1. veljače 2021. godine.

Više informacija možete pogledat ovdje

Otvoren javni poziv za apliciranje projektima u okviru programa EU4ALL

EU4ALL je program Europske unije kreiran da pruži pomoć lokalnim zajednicama/općinama prilikom realizacije građevinskih intervencija (manjeg i srednjeg intenziteta) koje će unaprijediti uvjete za rad djece u školama, zatim život mladih, starijih građana i manjina te najranjivijih grupa kroz unaprjeđenje pristupačnosti  mjestima i objektima u kojim borave kroz rekonstrukciju, adaptaciju i nabavku opreme.

U skladu sa prioritetima, na poziv se može aplicirati projektima u tri lota:

 • LOT 1: Rekonstrukcija i adaptacija objekta i/ili javnih površina lokalnih zajednica i/ili nabavka potrebne opreme i/ili zaliha koje su potrebne za ugodnije okruženje za učenje/zajednicu za školovanje djece, mladih, starijih građana, ranjivih grupa i manjina.
 • LOT 2: Organizacija tematskih događaja/obuka/radionica koji su povezani s različitim aspektima procesa EU integracije, a koji će se organizirati od strane lokalne zajednice za javne institucije kao i za organizacije civilnog društva.
 • LOT 3: Aktivnosti promocije/podizanja svijesti koje su u vezi s procesima EU integracija, a koje će se organizirati od strane lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i biti medijski propraćene.

Prihvatljivi aplikanti mogu biti javna neprofitna tijela i organizacije uspostavljeni u Bosni i Hercegovini.

Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za financijska sredstva u okviru poziva koja se kreću od minimalnih 70 % do 100 % od planiranog budžeta projekta i to na sljedeće iznose:

 • LOT 1: 1.700.000 eura
 • LOT 2: 150.000 eura
 • LOT 3: 150.000 eura

Rok za apliciranje je 16. veljače 2021. godine do 12:00 sati.

Detaljnije informacije o javnom pozivu i potrebna dokumentacija za apliciranje može se pogledati i preuzeti OVDJE.

OBJAVLJEN TREĆI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA U OKVIRU IPA II PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE BIH - CRNA GORA 2014.-2020

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za „Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, Treći poziv za projekte“ koji se financira iz sredstava pretpristupne pomoći za ovaj program.

Kompletan Vodič za aplikante kao i ostala dokumentacija je na raspolaganju na sljedećim web stranicama:

http://europa.ba/?page_id=320  i

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Da bi aplicirali na ovaj poziv aplikanti se moraju registrirati u sustav PADOR, dostupan na web stranici: http://ec.europa.eu/europeaid/pador  , dok se prijedlozi projekata moraju predati preko PROSPECT sustava koji je dostupan na sljedećoj web adresi: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect , koristeći upute date u PROSPECT Uputstvu za korisnike.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 09.02.2021. godine u 16:00 sati (Briselsko vrijeme).

Informativni sastanak o ovom javnom pozivu za podnošenje prijedloga projekta održati će se online 12. siječnja 2021. godine u 11:00 sati.

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenoj web stranici programa http://cbc.bih-mne.org

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava

Na temelju članka 7. stavak (3) i (4) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 11/20, 13/20 i 23/20), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za

refundiranje dijela troškova u pripremi i prijavi projekata na

otvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju

Bosni i Hercegovini

1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti na području Županije Zapadnoherecgovačke koje su uspješno ostvarile prijavu projekta na otvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini da podnesu zahtjev za refundiranje dijela troškova u pripremi i prijavi apliciranog projekata.

2. Visina potpore za prijavljen projekt iznosi do 2.000,00 KM po jednoj prijavi.

3. Pravo korištenja ovih financijskih sredstava imaju pravne i fizičke osobe koje:

 • su registrirane u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
 • su uspješno ostvarile prijavu projekta naotvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini,
 • dostave uredno popunjen Obrazac zahtjeva (Obrazac 1) za potporu nakon uspješno prijavljenog projekta.
 • Prijava potencijalnih korisnika vrši se na sljedeći način:
 •  Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji podnositelja zahtjeva.
 • Ministarstvo gospodarstva zadržava pravo produljenja roka za dostavljanje zahtjeva.
 • Ministarstvo gospodarstva će s podatcima iz zaprimljene dokumentacije postupati u skladu s propisima iz zaštite osobnih podataka.
 • Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti u Ministarstvu  – Sektor trgovine, turizma i poduzetništva ili na telefon 039/682-162 od 9:00 do 14:00 sati, te na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objave u dnevnim novinama “Večernji list”.

Otvoren treći javni poziv projekta Europske unije EU4AGRI: 3,5 miliona KM bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Projekt Europske unije EU4AGRI objavio je javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolirane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi, te stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta.

Ovaj javni poziv je treći po redu objavljen kroz projekt EU4AGRI kako bi se podržao ruralni razvoj, osobito u periodu trajanja COVID-19 pandemije i oporavka od krize prouzrokovane njom.

Na javni poziv se mogu prijaviti fizička lica, obrti/poduzetnici, zadruge i poduzeća koja se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima: proizvodnja mlijeka; proizvodnja mesa;  uzgoj žitarica i uljarica; uzgoj voća uključujući vinogradarstvo i masline; uzgoj povrća (povrtlarstvo) i proizvodnja jaja. Podnositelji mogu podnijeti prijave isključivo samostalno.

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom javnom pozivu iznose do 3,5 miliona KM. Svaki podnositelj prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 30.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a). Za svaku investiciju  podnositelj prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 35% od ukupnog iznosa investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinanciranje iznosi minimalno 20%.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. veljače 2021. godine do 15:00 sati.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Informacije o načinu popunjavanja i dostavljanju prijave se nalaze u dokumentu Smjernice za podnositelje prijava.

Preuzmite dokumentaciju:

Prilog 1- Prijavni Obrazac

Prilog 2 – Jednostavni poslovni plan – Opisni dio

Prilog 2 – Složeni poslovni plan – Opisni dio

Prilog 2a – Jednostavni poslovni plan za mjeru podrške investicijama u poljoprivredna gazdinstva (primarna proizvodnja)

Prilog 2a – Složeni poslovni plan za mjeru podrške investicijama u poljoprivredna gazdinstva (primarna proizvodnja)

Prilog 3 – Pismo namjere za sufinanciranje projekta (primjer)

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete ih kontaktirati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Okvirnu listu svih javnih poziva projekta EU4AGRI možete preuzeti ovdje

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekt Europske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631