Novosti

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA,PODUZETNIŠTVA I OBRTA OBJAVLJUJE JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA U 2019. GODINI

JAVNI KONKURS - GRANT 2019

1.Poticaj inovatorima - pojedincima

- SMJERNICE 

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava-o-realizaciji-projekta I-1

-Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

2.Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim  institucijama

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta-I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka-I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama-I-3

  1. Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3 Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima.

4.Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

-  Izjava o neuvođenju standarda

  1. Poticaji opstanku starih i tradicionalnih zanata

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

  1. Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

  1. Poticaj novoosnovanim subjektima MSP-a

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

  1. Jačanje konkurentnosti  MSP

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Budzet

Plan_aktivnosti

- Pismo_namjere_o_minimalnom_iznosu_sufinansiranja_I-1

- Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

NASTAVLJA SE USPJEŠNA SURADNJA SA ŠIBENSKO-KNINSKOM ŽUPANIJOM

U Šibeniku je dana 24.svibnja 2019.godine održana konferencija naziva „Jačanje gospodarske i institucionalne suradnje između Šibensko-kninske i Zapadnohercegovačke županije na području sektora metala i plastike“.

 Nastavak je ovo izvrsnih partnerskih odnosa  Općine Posušje, domaćeg gospodarstva i obrazovnih ustanova te HERAG-a i Razvojne agencije ŠKŽ kroz projekt Compete Plamet.

Također ovim projektom su se otvorile i mogućnosti za daljnju međužupanijsku suradnju.Uvodnu riječ dao je župan Šibensko-kninske županije, gosp. Goran Pauk koji je naglasio da mu je jako drago što smo temeljem uspješne suradnje na Europskom prekograničnom projektu „Compete Plamet“, putem kojeg se na području Šibensko-kninske i Zapoadnohercegovačke županije u posljednje dvije godine kontinuirano osnažuju ljudski, institucionalni i gospodarski kapaciteti u sektoru metala i plastike, došli i do potpisivanja Povelje o gospodarskoj suradnji na području metala i plastike između svih dionika Mreže znanja koja se formirala kroz projekt.

Nazočne je također pozdravio i gosp. Ivan Jelčić, predsjednik Skupštine županije Zapadnohercegovačke, koji je također dao naglasak na važnost uspostavljanja suradnje obje županije.

Potom je uslijedilo svečano potpisivanje Povelje suradnje Mreže znanja od strane župana Šibensko-kninske županije i predsjednika Skupštine županije  Zapadnohercegovačke.

Susretu su, uz domaćine iz Šibensko-kninske županije i Razvojne agencije ŠKŽ, nazočili predstavnici Općine Posušje, HERAG-a, predstavnici Ministarstva gospodarstva ŽZH, obrazovnih institucija, kao i gospodarstvenika.

Jedna od tema susreta bila je predstavljanje sektora metala i plastike i drugih gospodarskih – investicijskih potencijala županije, gradova i općina.

Na ovu temu, predsjednik Općinskog vijeća i član UO Fondacije tehnološki park Ivan Lončar je rekao kako odlukom Općinskog vijeća iz veljače 2018., te uvođenjem zanimanja CNC operator, projekt Compete Plamet je dobio potporu i s aspekta srednjoškolskog obrazovanja.

„Iako naše zakonodavstvo nema klasični, u svijetu provjereni sustav dualnog obrazovanja,  što je jedna vrsta svjetskog trenda, napravili smo iskorak i priključili se tom pozitivnom trendu koji uz uvođenje prakse uključuje i suradnju s gospodarskim društvima i tvrtkama, kako bi učenici po njenom završetku već bili spremni za tržište rada.“, naveo je Lončar

U ovu svrhu Općina Posušje i HERAG osnovali su prošle godine Fondaciju tehnološki park Posušje, čija se važnost ogleda u  adekvatnoj obuci učenika na strojevima nabavljenim iz projekta. Lončar je tijekom obraćanja istaknuo i odličnu suradnju s posuškim gospodarstvenicima koji su bili od velike pomoći prilikom provedbe projekta.   

Ispred gospodarstvenika, odnosno predstavnika dominantnog sektora metala i plastike, skupu se obratio Pero Lončar, vlasnik tvrtke Lončarplast, i član UO Fondacije tehnološki park koji je govorio o pozitivnim iskustvima projekta Compete Plamet, kao i uspješnim gospodarskim temama.

Na konferenciji, kako smo i naveli sudjeluje i Županija Zapadnohercegovačka. Ispred Ministarstva gospodarstva o potencijalima je govorio Ante Begić koji je ovom prilikom kazao: „ Jedan od potencijalnih sektora za investiranje i suradnju svakako je sektor plastike i metala, jer je njegov udio u strukturi pravnih osoba u visokom postotku. I to ne smijemo zanemarivati već trebamo nadograđivati i poticati, odnosno ulagati u proizvodne pogone s ekološki prihvatljivom proizvodnjom u prerađivačkom sektorima, koji stvaraju dodanu vrijednost. Industrija sektora i metala je u porastu zadnjih godina. I što se tiče proizvodnje i izvoza.“ Naveo je podatak kako u ŽZH djeluje 14 poduzeća u ovom sektoru s ukupno gotovo 1300 zaposlenih. Govoreći o radnoj snazi dodao je: „Mnogi od njih su primorani obučavati radnike prije nego ih zaposle jer obrazovni sustav u BiH generalno nije prilagođen potrebama tržišta rada.“…“ Upravo zahvaljujući prekograničnoj suradnji u Poslovnoj zoni Osrdak otvoren je Tehnološki park Posušje, opremljen s najmodernijim CNC strojevima za obradu metala i plastike zbog izobrazbe naših srednjoškolskih kadrova koji se odluče na ovakvu vrstu zanimanja omogućiti adekvatnu obuku.“, zaključio je Begić.

Na konferenciji, ispred Javne ustanove Razvojna agencija Zapadnohercegovačke županije (HERAG) sudjeluje ravnatelj Radoslav Luburić koji je u obraćanju nazočnima rekao: „ Želio bih istaknuti kako je u okviru projekta Compete Plamet kojeg provodimo, HERAG vodeći partner na projektu i uspješno koordinira aktivnosti projekta već skoro dvije godine. Uspješna suradnja s partnerima vidljiva je na temelju niza ostvarenih projektnih aktivnosti te se iskreno nadam da je ovo samo početak jedne uspješne suradnje i primjera dobre prakse“. U nastavku programa, o sektoru metala i plastike i drugih gospodarskih – investicijskih potencijala Šibensko-kninske županije i svih gradova, te o primjerima uspješnog gospodarstva, govorila je Mira Lepur, ravnateljica Javne ustanove Razvojna agencija ŠKŽ. Na koncu konferencije potpisana je i Povelja suradnje Mreže znanja, koja označava povezivanje obrazovnih institucija, gospodarstva, i u slučaju općine Posušje Tehnološkog parka, u svrhu pružanja usluge korištenja CNC strojeva za potrebe obavljanja praktične nastave učenika.

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNICA SREDSTAVA ZA „RAZVOJ ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA U OPĆINI LJUBUŠKI“ za 2019. godinu

Na temelju članka 122. stavak (1)  Statuta Općine Ljubuški (Službeni glasnik Općine Ljubuški broj: 4/06, 2/08,4/09 i 4/12), Odluke o izvršenju Proračuna Općine Ljubuški za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Ljubuški broj 9/2018)) i Pravilnika  o uvjetima i kriterijima dodjele bespovratnih sredstava ženama poduzetnicama na području općine Ljubuški,  Općinski načelnik Ljubuški, r a s p i s u j e  JAVNI POZIV
ZA ODABIR KORISNICA SREDSTAVA ZA „RAZVOJ ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA U OPĆINI LJUBUŠKI“ za 2019. godinu

Javni poziv za odabir korisnika

Javni poziv za odabir korisnika  „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondova-akcioni plan Strategije okoliša“ za 2019.godinu

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631