Novosti

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Projekat EU4AGRI objavljuje javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, vrijedan je 3,2 miliona KM.

Ovaj javni poziv kao i smjernice za potencijalne podnosioce prijava se isključivo odnose na mjeru podrške u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja. 

Ko se može prijaviti?

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade meda, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba i prerade žitarica.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv, te za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno.

Isti podnosioci prijava mogu biti podržani kroz mjere podrške Projekata do tri (3) puta, uzimajući u obzir sve javne pozive koji će biti objavljeni od strane Projekata (od 2020. do 2024. godine).

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV). Maksimalan iznos tražene financijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Prijave će se podnositi putem online platforme javnipoziv.undp.ba.

Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba.

Prijave se mogu podnijeti od 05. maja 2022. godine dok je krajnji rok 07. juni 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

 

Korak 2: Prateća dokumentacija za prijavu na javni poziv:

Prilog 1-Obrazac-prijave Poslovni plan
Prilog 1-Obrazac-prijave Projektni prijedlog
Prilog 2a-Poslovni-plan-narativ
Prilog 2b – Poslovni plan
Prilog 2c – Projektni prijedlog
Prilog 2d – Projektni prijedlog
Prilog 3-Pismo-namjere-o-sufinansiranju
Prilog 4 -Lista-za-provjeru
Prilog 5-Rekapitulacija-sirovina
Prilog 6-UN-globalni-principi
Prilog 7-Izjava-o-povezanim-licima
Prilog 8-Izjava Podnosioca prijave o broju radnih mjesta koja će biti kreirana

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje u periodu od 20.04. do 20.05.2022. godine.

Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati. Prije postavljanja pitanja zainteresovani podnosioci prijava trebaju pažljivo pročitate dokument Smjernice za podnosioce prijava i postojeća pitanja i odgovore vezane za ovaj javni poziv. Projekat neće odgovarati na već odgovorena pitanja.

 

Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) za 2022. godinu

UNESCO je otvorio trinaesti poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljnjem tekstu “IFCD”) uspostavljenog Konvencijom iz 2005. godine o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza.

IFCD podržava projekte zemalja u razvoju, koji vode ka strukturnim promjenama kroz:

  • • Uvođenje ili razradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
  • • Jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva za koje se smatra da su neophodne da podrže održive lokalne i regionalne kulturne industrije i tržišta u zemljama u razvoju.

Projekti koje podržava IFCD pokrivaju širok spektar aktivnosti – od izgradnje kapaciteta do analize i razvoja politika, podrške preduzetništvu i konsolidacije kulturnih industrija, a koje su u skladu sa ciljevima Konvencije iz 2005. godine o zaštiti i unapređenju  raznolikosti kulturnih izraza. Više informacija o projektima koji su do sada financirani iz IFCD-a se može naći na sljedećem linku: 

http://en.unesco.org/creativity/ifcd/discover-projects/database-funded-projects.

Na poziv se mogu prijaviti organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, kao i međunarodne nevladine organizacije.

Maksimalan iznos sredstava koja se mogu tražiti za implementaciju projekta u okviru ovog Fonda je 100.000 US$, a trajanje projekta može biti od 12 do 24 mjeseci.

Isključivi način podnošenja prijava projekata je putem online aplikacijske platforme.

Detaljne informacije o uvjetima i kriterijima za prijavu projekata, kao i pristup online platformi se nalaze na linku:

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply.

Rok za prijavu projekata putem online aplikacijske platforme je 15. lipnja 2022. godine, do 12:00 sati.

 

Objavljen program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u skladu sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske nositelj je Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Program pridonosi potpori Hrvatima u Bosni i Hercegovini i osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i njihov gospodarski oporavak. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvaliteta života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Cilj Programa jest pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti te pridonošenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.

Program je namijenjen: jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) Republike Hrvatske, jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) Bosne i Hercegovine, pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba. Nositelj Programa je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo je odgovorno za programske aktivnosti i za provedbu Programa.

Prihvatljiva su ulaganja u tematska područja: kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne,okolišne i gospodarske namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili u dugoročnom najmu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane za upravljanje projektom, troškove promidžbe/vidljivosti projekta, opremanje, izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju u prihvatljivom tematskom području.

Prihvatljivost troškova počinje najranije od 01. siječnja 2022. godine, a traje najkasnije do 30.studenoga 2022. godine.

Podnositelj projektnog prijedloga podnosi projektni prijedlog u skladu sa Smjernicama. Cjelokupna dokumentacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva www.razvoj.gov.hr Podnositelji podnose projektne prijedloge od 07. ožujka 2022. do 07. travnja 2022. godine. Valjanim projektnim prijedlozima smatrat će se projektni prijedlozi dostavljeni na elektroničku adresu Ministarstva Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , 07. travnja 2022. godine do 16:00 sati.

Lista odabranih projekata objavljuje se na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva www.razvoj.gov.hr.

Ministarstvo će sve važne informacije uz provedbu Programa objavljivati putem službene mrežne stranice Ministarstva www.razvoj.gov.hr.

 

STARI GRAD LJUBUŠKI ZAPRIMA NOVE KONTURE

Konzervatorsko-restauratorski radovi na Starom gradu Ljubuškom su uznapredovali.

Vrijednost projekta je 1.965.441,19 EUR, od čega 85% iznosi sufinanciranje EU kroz INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014. – 2020. Vodeći partner je JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke HERAG, dok su projektni partneri: Grad Ljubuški (Bosna i Hercegovina), Grad Solin (Republika Hrvatska), Županijska uprava za ceste Split (Republika Hrvatska) te Općina Ulcinj (Crna Gora).

 

 

 

PROJEKT „UNAPREĐENJE INSTITUCIJSKE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE"

Uspješno je realiziran još jedan projekt financiran od strane Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta kroz transfer za “Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture”. U proteklom periodu održana su predavanja i nabavljena je IT oprema za Tehnološki park Posušje. Budući i postojeći poduzetnici , korisnici usluga Tehnološkog parka, na održanim predavanjima imali su priliku upoznati se sa temama „Digitalizacija“ i „Poduzetništvo“. Također Tehnološki park Posušje je opremljen novim stolnim računalima koja će služiti za održavanje različitih obuka.

Projekt je nastavak dugogodišnje suradnje Herag-a i Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta s ciljem poboljšanja poduzetničke infrastrukture u svrhu pružanja novih i kvalitetnijih usluga poduzetnicima.

 

 

 

 

 

EU4Agri objavio javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje financira Europska unija, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Poziv je vrijedan 3 milijuna KM, a podržat će ulaganja u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja u BiH.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 3. prosinca 2021. godine do 17:00 sati.

Više informacija na stranici projekta EU4Agri https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-investicijama-u-preradjivacke-kapacitete-i-marketing-poljoprivredno-prehrambenih-proizvoda/ 

 

Održana završna konferencija projekta “FORT-NET – Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori”

Završna konferencija projekta „FORT-NET – Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori”, financiranog od strane Europske unije, održana je u utorak, 28. rujna 2021. godine u Ljubuškom.

Projektom su poboljšani uvjeti za stvaranje održive turističke ponude koja se temelji na kulturnoj baštini smještenoj na periferiji urbanih središta i u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Kroz predviđene projektne aktivnosti, kao što su: mapiranje i tumačenje turističke ponude, izrada studijske dokumentacije za identifikaciju ključnih staza, uređenje pristupnih staza, arheološka istraživanja, konzervatorsko-restauratorski radovi, edukacijske aktivnosti itd, poboljšana je kvaliteta i raznolikost turističke ponude temeljene na kulturnoj baštini.

Vidljivost zajedničkog proizvoda kojima će upravljati lokalne turističke organizacije Boke i Hercegovine marketinški su ojačane zajedničkom turističkom brošurom, web stranicom i mobilnom aplikacijom.

– Provedbom projekta „FORT NET“ promovirane su i uređene vrijedne srednjovjekovne utvrde u Bosni i Hercegovini i austrougarske utvrde u Crnoj Gori. U svrhu promocije projekta i cjelokupne turističke ponude temeljene na kulturnoj baštini prekograničnog područja izrađeni su alati koji će doprinijeti boljem informiranju turista. Realizacija ovog projekta omogućila je daljnje razvijanje lokaliteta u svrhu konačne valorizacije – istaknuo je Vedran Markotić, gradonačelnik Ljubuškog.

Radoslav Luburić, ravnatelj JU Razvojne agencije ŽZH-HERAG istakao je zadovoljstvo projektom, te je kazao da je ovaj projekt početak svih onih budućih projekata koji se tiču kulturne baštine i cjelokupne turističke ponude na istoj. Također se zahvalio projektnim parterima iz Crne Gore na suradnji kroz implementaciju projekta i naglasio da se nada nekoj budućoj suradnji.

Tijekom provedbe projekta kulturna i prirodna baština su sustavno popisane, a nova turistička ponuda kreirana i promovirana. Također, unaprijeđena je prekogranične suradnje među nositeljima aktivnosti ove regije i podignuta svijest lokalnog stanovništva o značaju svestrane prekogranične razmjene.

Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 470.000 eura, od čega Europska unija financira oko 400.000 eura. Implementacija projekta službeno je započela 1. listopada 2019. godine, a provedba traje 24 mjeseca. Projekt su implementirali Grad Ljubuški kao nositelj projekta, Javna Ustanova Razvojna agencija ŽZH – HERAG, Centar za inicijative iz područja održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO).

 

Predstavljen projekt HeritageREVIVED: Najveće ulaganje u obnovu kulturno-povijesne baštine u Ljubuškom

U Ljubuškom je održano predstavljanje INTERREG IPA projekta HeritageREVIVED koji je usmjeren na rješavanje zajedničkog prekograničnog izazova Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore, a odnosi se na integraciju arheoloških lokaliteta koji se nalaze na perifernim dijelovima gradova u ponudu održivog kulturnog turizma temeljenog na dobrom upravljanju i autentičnim doživljajima posjetitelja. Projektne aktivnosti obuhvaćaju izgradnju i opremanje interpretacijskog centra na rimskom vojnom logoru na Gračinama, konzervatorsko-restauratorske radove na Starom gradu Ljubuški, osuvremenjavanje izložbenog postava muzeja u Ulcinju, omogućavanje pristupa lokalitetu Rižinice u Solinu, izradu VR modela Rižinica, Gračina, Shasa i ulcinjskog muzeja kao zajedničkog proizvoda te prezentaciju i promociju svih lokaliteta i projekta kroz zajedničku medijsku kampanju.

Vrijednost projekta je 1.965.441,19 EUR, od čega 85% iznosi sufinanciranje EU kroz INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014. – 2020. Vodeći partner je JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke HERAG, dok su projektni partneri: Grad Ljubuški (Bosna i Hercegovina), Grad Solin (Republika Hrvatska), Županijska uprava za ceste Split (Republika Hrvatska) te Općina Ulcinj (Crna Gora).

HERAG-u i Gradu Ljubuškom ovo je četvrti projekt prekogranične suradnje usmjeren na obnovu i prezentaciju kulturne baštine. Kroz Theme Medieval, Connecting Separated i Fort Net započeto je s istraživanjima i radovima na Starom gradu Ljubuškom i rimskom vojnom logoru na Gračinama, a projekt Heritage REVIVED financijski je najveći i najvažniji EU projekt ulaganja u ove lokalitete dosad.

„Njime ćemo napraviti najvidljivije iskorake u prezentaciji rimskog vojnog logora na Gračinama koji će dobiti prvi in situ posjetiteljski centar u čitavoj Hercegovini. Sjetimo se da je do prije pet-šest godina bio nedostupan i nepoznat i nama koji tu živimo, a kamo li našim posjetiteljima. Ovo je i najveće ulaganje u fizičku obnovu Starog grada Ljubuškog koji kroz konzervatorsko-restauratorske radove dobiva svoje stare konture i koji predstavlja naš najveći kulturno-turistički resurs. Čeka nas još mnogo posla, ali ponosni smo na sve ono što smo u suradnji s Gradom Ljubuškim napravili u zadnjih šest godina“, rekao je Radoslav Luburić, ravnatelj Javne ustanove Razvojne agencije županije Zapadnohercegovačke te dodao:

„Kroz HeritageREVIVED planiramo i niz edukacija za djecu i stručnjake iz područja kulturne baštine i turizma kako bismo razvili brigu za baštinu i njome upravljali na način koji pomiruje očuvanje i turistički razvoj. Dogodine ćemo u Ljubuškom organizirati i regionalnu konferenciju na temu upravljanja baštinom i turizma doživljaja na koju ćemo pozvati najbolje stručnjake“, istaknuo je Luburić.

Inače, ovo je drugi projekt na kojem surađuju HERAG i Grad Solin .

„Riječ je o projektu koje ima veliko simboličko značenje za Solin, ali i za cijelu Hrvatsku i povijest naše zemlje. Naime, samostan iz 9. stoljeća na Rižinicama je mjesto gdje se prvi put spominje hrvatsko ime. Do sad nije bio pristupačan, a ovime ćemo osigurati prilaz lokalitetu i samim time njegovu bolju prezentaciju. Nama u Solinu je baština iznimno važna i zahvaljujući europskim projektima kao što je ovaj, imamo priliku valorizirati je. Hvala Županijskoj upravi za ceste što sudjeluje u projektu i što će izgraditi pristup, odnosno odmorište, hvala Gradu Ljubuškom i agenciji HERAG s kojima nam je ovo drugi projekt prekogranične suradnje i već smo uspostavili kvalitetan partnerski odnos, te hvala općini Ulcinj“, rekao je zamjenik gradonačelnika Grada Solina Ivica Rakušić.

Na važnost projekta u smislu budućih zajedničkih suradnji osvrnuo se i projektni partner iz Crne Gore.

„Ovaj projekt veoma je značajan za nas sve jer otvara potencijal za buduće zajedničke projekte, pogotovo kad znamo zajedničke europske aspiracije. Bit će to velik doprinos promociji najvažnijih lokaliteta baštine u našoj općini, Muzeja i Shasa, te će doprinijeti razvoju kulturnog i prirodnog turizma. Veselimo se suradnji i u drugim programima“, rekao je Artan Cobi, predstavnik općine Ulcinj.

Ovom prilikom predstavljene su i projektne intervencije u Ljubuškom.

„Značajne infrastrukturalne intervencije provodit će se na dva arheološka nalazišta. U tijeku je proces konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi središnjeg palasa, popularno zvane kule Herceguše, branič kule i dijela jugoistočnih perimetralnih bedema. Po završetku obnove biti će dodano i stubište s platformom na vrhu branič kule kao prva intervencija na prezentaciji lokaliteta. Kad se tiče rimskog vojnog logora na Gračinama, planirana je rekonstrukcija modernog objekta u neposrednoj blizini koji će imati ulogu posjetiteljskog centra. Objekt će imati kapacitet tri arheološke zbirke, in situ materijala s obližnjeg vojnog logora, fizičke makete rekonstrukcije, 3D virtualnu realnost, rekonstrukciju sustava podnog grijanja i drugo. Druga zbirka će prezentirati replike rimske vojne opreme koji su analogni lokalitetu na Gračinama. Posljednja zbirka će biti smještena u podrumskim prostorijama, a sadržavat će materijal arheoloških nalazišta iz različitih povijesnih razdoblja, koji je prikupljen tijekom istraživanje na širem prostoru Ljubuškog kraja“, rekao je Mirko Rašić, stručni suradnik na projektu, arheolog.

O značaju projekta govorio je i prvi čovjek grada.

„Već smo puno puta govorili koliko je ovo važno za Ljubuški, da ono što smo naslijedili pokušamo staviti u funkciju. Dovoljno je reći da će se jedan značajan dio ukupnih sredstava uložiti u našu tvrđavu, preko 1,5 mil. KM. Mi sami ne bi bili u prilici to financirati, samo uz pomoć EU, Županije i drugih partnera. Ovime stvaramo novu turističku vrijednost, transfer znanja, ovo je šira priča, ostat će i pisani trag, jedna opće društvena korist. Tvrđava do sada nije bila sigurna za posjetitelje“, kazao je gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.

 

 

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631