Novosti

Poziv za podnošenje prijedloga: Grant shema Sedra projekta

Stalna radna skupina za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Europi u partnerstvu s Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) u okviru projekta „Podrška gospodarskoj diversifikaciji ruralnih područja u jugoistočnoj Europi (SEDRA)“ otvara poziv za prijedloge u okviru Grant Sheme za prekogranične regije: Drina-Tara, Drina-Sava i Krš.

Opći cilj ABD Grant sheme u okviru SEDRA projekta je doprinijeti diversifikaciji gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima JIE, kroz jačanje odabranih vrijednosnih lanaca u specifičnim prekograničnim regijama. Cilj sheme bespovratnih sredstava je razviti održive poslovne modele u strukturno slabim pograničnim regijama kroz poboljšanje proizvodnje, prerade i marketinga tradicionalnih proizvoda (što uključuje poljoprivredne i prehrambene proizvode životinjskog i biljnog podrijetla, npr. Žitarice, povrće, voće, meso i mesne proizvode). , jaja, mlijeko i mliječni proizvodi, ljekovito i biljno bilje itd.), nedrvni šumski proizvodi, kulinarske tradicije i seoski turizam.

Potpora će biti dostupna privatnim, građanskim i javnim subjektima iz sljedećih zemalja i općina u prekograničnim regijama:

Prekogranična regija "Drina-Tara" (zemlje i općine):

Srbija: Ljubovija, Bajina Bašta, Prijepolje, Priboj, Čajetina i Užice;

 Crna Gora: Bijelo Polje i Pljevlja;

 Bosna i Hercegovina: Višegrad, Rudo, Goražde, Srebrenica, Bratunac i Milići;

Prekogranična regija "Drina-Sava" (zemlje i općine):

Bosna i Hercegovina: Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Brčko Distrikt i Donji Zabari;

 Srbija: Sremska Mitrovica, Šid, Bogatić, Loznica i Šabac;

Prekogranična regija "Krsh" (zemlje i općine):

Crna Gora: Herceg Novi, Tivat, Kotor i Nikšić

 Bosna i Hercegovina: Ljubuški, Čitluk, Stolac, Čapljina, Ravno, Neum, Berkovići, Bileća, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Trebinje.

Sažetak projekta zajedno s traženom dokumentacijom podnosi se elektronički na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 19.08.2019. U 16:00 sati.

 http://seerural.org/news/abd-grant-scheme-open-call-for-proposals/

JAVNI NATJEČAJ FMRPO-ROK ZA PRIJAVU ISTJEČE 21.LIPNJA.2019.GODINE

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je objavilo Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2019. godini.

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima.

JAVNI KONKURS - GRANT 2019

1.Poticaj inovatorima - pojedincima

- SMJERNICE 

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava-o-realizaciji-projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

2.Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim  institucijama

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta-I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka-I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama-I-3

 1. Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

4.Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

-  Izjava o neuvođenju standarda

 1. Poticaji opstanku starih i tradicionalnih zanata

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

 1. Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

 1. Poticaj novoosnovanim subjektima MSP-a

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

 1. Jačanje konkurentnosti  MSP

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Budzet

Plan_aktivnosti

- Pismo_namjere_o_minimalnom_iznosu_sufinansiranja_I-1

- Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticaj malog gospodarstva ŽZH

Na temelju članka 9. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/19), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja
malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

PREDMET POZIVA

            Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2019. godini, a sukladno članku 4. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

     SVRHA I NAMJENA SREDSTAVA ZA POTICAJE

Programom se osiguravaju bespovratna poticajna financijska sredstva za:

 1. subvencioniranje dijela obračunatih troškova kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za nabavku osnovnih sredstava, opreme, ili novog dijela opreme, za kupnju, izgradnju, proširenje ili uređenje poslovnih objekata, financiranje investicija za rast i razvoj subjekata malog gospodarstva (gospodarska društva i obrtnici). Subvencioniranje kamate će se odobriti i za kredite ili dio kredita koji su namijenjeni reprogramiranju drugih kredita. Subvencionira se dio godišnje kamatne stope u visini od 2% na odobrena kreditna sredstva kod komercijalnih banaka, koja su podignuta u 2018. i 2019. godini i koja imaju kamatnu stopu u rasponu od 2 do 8%.
 2. promociju i razvoj lokalne zajednice i malih poduzetnika, unaprjeđenje turističke infrastrukture i jačanje kapaciteta lokalnih pružatelja usluga u ugostiteljstvu i turizmu, fokusirajući se na integrirani turistički razvoj i nove male poduzetnike u sektoru turizma.
 3. podršku razvoju inovacija do novog proizvoda.

            Ostvareni poticaju služe za ulaganja u obavljanje registrirane djelatnosti, o čemu korisnici dostavljaju dokaz uz Izvješće o utrošku sredstava.

KORISNICI POTICAJA

 1. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/06 i 25/09), registrirani sukladno odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 45/11) i sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15) koji su u većinskom privatnom vlasništvu, i koji imaju sjedište i ulažu na području Županije Zapadnohercegovačke, te nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.
 2. Fizičke i pravne osobe koje su registrirale svoje objekte, do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava po ovom Programu u svrhu turističko-ugostiteljske djelatnosti s prebivalištem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
 3. Fizičke i pravne osobe čija je djelatnost širenje i promicanje inovatorstva i primjena  inovacija u gospodarstvu s prebivalištem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRAVANJA SREDSTAVA

 1. a) Za poticaj razvoja malog gospodarstva Županije su:
 • vrsta djelatnosti,
 • namjena utroška sredstava,
 • povećanje zaposlenosti i
 • broj zaposlenih.
 1. b) Za poticaj pružatelja usluga u ugostiteljstvu i turizmu su:
 • vrsta djelatnosti,
 • namjena utroška sredstava,
 • povećanje smještajnih kapaciteta i
 • unaprjeđenje poslovanja putničkih/turističkih agencija.

c)Za podršku i razvoj inovacija novog proizvoda su:

 • tržišni i razvojni potencijal inovacije u pripadajućoj gospodarskoj grani,
 • dovođenje inovacije do proizvoda,
 • izvori-način financiranja,
 • priznanja na sajmovima i izložbama inovacija,
 • ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS) i
 • dosadašnji poticaji od strane Ministarstva  . 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev (prijavu) iz članka 15. ove Odluke potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. a) Za poticaje iz članka 4. točka a):
 • program/projekt na temelju kojeg su ostvarili kredit i/ili Ugovor o kreditu sa komercijalnom bankom sa anuitetnim planom (plan otplate kredita) iz kojeg je vidljiva namjena odobrenih kreditnih sredstava,

potvrdu banke o redovnoj otplati kredita sa obveznim pregledom i ukupnim iznosom obračunatih i naplaćenih kamata za svaku godinu za koju se traži subvencija djela troškova kamate po osnovu kredita,

 • rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela);
 • uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj);
 • uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu);
 • obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti;
 • uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
 • uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe/vlasnika;
 • preslika osobne iskaznice odgovorne osobe/vlasnika;
 • na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija.
 1. b) Za poticaje iz članka 4 točka b):
 • rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela);
 • uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj);
 • uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu);
 • obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti;
 • uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
 • uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe/vlasnika;
 • preslika osobne iskaznice odgovorne osobe/vlasnika;
 • na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija.
 1. c) Za poticaje iz članka 4. točka (c):
 • rješenje o registraciji ne starije od  šest mjeseci,
 • ID broj,
 • bilanca stanja i uspjeha za prethodnu godinu koja treba biti pozitivna,
 • dokaz o stupnju pravne zaštite inovacija sukladno Zakonu o patentu (Službeni glasnik BiH, broj: 53/10) ,
 • popis i dostava kopija dobivenih priznanja (ukoliko ih ima),
 • obrazac projekta,
 • za fizičke osobe potvrdu o prebivalištu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (CIPS),
 • potvrda iz banke o otvorenom transakcijskom računu aplikanta.

            Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

            Svi podnositelji zahtjeva moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) www.mg-zzh.com, te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE

            Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

s naznakom “Zahtjev za poticanje razvoja malog gospodarstva”

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Na poleđini kuverte obavezno navesti:

 • naziv – ime podnositelja prijave,
 • adresu i kontakt telefon,
 • ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

            OBRADA ZAHTJEVA I IZBOR

            Ocjenjivanje i rangiranje prijava/zahtjeva pristiglih na Javni poziv vrši Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele poticaja za razvoj malog gospodarstva Županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Zaprimljene prijave za dodjelu sredstava ocjenjuju se temeljem kriterija i mjerila propisanih Programom i Javnim pozivom.

            Povjerenstvo razmatra prijave zaprimljene na temelju Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, izrađuje listu prihvatljivih prijava za dodjelu sredstava, te zapisnik s obrazloženim mišljenjem i prijedlogom utvrđene liste prednosti dostavlja Ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljljnjem tekstu: Ministru).

            Ministar razmatra prijedlog raspodjele i donosi Odluku o izboru korisnika.

            Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.

S odabranim korisnicima dobivenih sredstava zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

OSTALE INFORMACIJE

            Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektor trgovine, turizma i poduzetništva ili na telefon 039/682-162, od 12-14 sati, te na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ukoliko aplikanti podnesu zahtjeve koji su nakon obrade u ukupnom iznosu veći od planiranih iznosa za ovu namjenu Ministarstvo moze donijeti prijedlog Odluke da se svim aplikantima koji ispunjavaju tražene uvjete odobre poticajna sredstva s razmjerno ukupnim planiranim sredstvima za ovaj Program.

Ministarstvo zadržava pravo da prijave aplikanata prihvati u cijelosti, djelomično, ili ih odbije, te da poništi Javni poziv ili da odbaci sve prijave u bilo koje vrijeme prije zaključenja Ugovora.

U postupku ovog javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju a prispjela dokumentacija se neće vraćati.

Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2019. godine ili do utroška sredstava planiranih za poticaj.

JAVNI POZIV ZA 2019Preuzmi

Prijavni obrazac za MSPPreuzmi

Prijavni obrazac za podršku razvoju inovacijaPreuzmi

Prijavni obrazac za turističke subjektePreuzmi

PROGRAM ZA 2019

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PARTNERSTVA U TURIZMU- EU 4 BUSINESS

Fond za turizam vrijedan milion i po eura dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informaciono-komunikacijskih alata. Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, poduzetnici i turistički operateri, sa naglaskom na žene i mlade.

Sve aktivnosti koje se finansiraju iz navedenog fonda, moraju se odnositi na jedan od sljedećih prioriteta za finansiranje:

 1. Kulturni turizam u vezi sa UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH (kao i onom koja se nalazi na privremenoj listi);
 2. Turizam na otvorenom (Outdoor), duž Via Dinarica zelene linije u BiH.

Kandidati mogu biti partnerstva od najmanje tri partnera, pri čemu bar jedan od partnera treba biti predstavnik privatnog sektora. Visina mogućih odobrenih sredstava kreće se između 80.000 i 300.000 eura. Potreban je vlastiti doprinos podnostitelja zahtjeva u iznosu od najmanje 20% ukupnih troškova projekta. Trajanje projekata može biti između 8 i 18 mjeseci.

Informativne sesije će se održati u skladu sa sljedećim planom:

 • Višegrad, Hotel Višegrad, 20.05.2019. godine, u 11:00
 • Bihać, Hotel Emporium, 22.05.2019. godine, u 11:00
 • Banja Luka, Hotel Jelena, 23.05.2019. godine, u 11:00
 • Mostar, INTERA Tehnološki park, 24.05.2019. godine, u 11:00
 • Sarajevo, Hotel Novotel Sarajevo Bristol, 29.05.2019. godine, u 11:00

Kvalificirane i zainteresirane strane su pozvane da podnesu svoje prijave najkasnije do ponedjeljka, 01.07.2019. godine do 16:00.

Prijedlozi projekata u vezi ovog poziva će se dostaviti u skladu sa Smjernicama za aplikante, koje se mogu preuzeti sa sljedeće adrese: link to the Application Portal

EU4Businesss_Turizam (letak)

EU4Business je projekat vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). Projekat jača kapacitet Bosne i Hercegovine za ekonomski rast i zapošljavanje razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Za ovu svrhu namijenjeno je ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava. Eu4Business projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA,PODUZETNIŠTVA I OBRTA OBJAVLJUJE JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA U 2019. GODINI

JAVNI KONKURS - GRANT 2019

1.Poticaj inovatorima - pojedincima

- SMJERNICE 

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava-o-realizaciji-projekta I-1

-Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

2.Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim  institucijama

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta-I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka-I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama-I-3

 1. Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3 Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima.

4.Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

-  Izjava o neuvođenju standarda

 1. Poticaji opstanku starih i tradicionalnih zanata

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

 1. Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

 1. Poticaj novoosnovanim subjektima MSP-a

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

 1. Jačanje konkurentnosti  MSP

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Budzet

Plan_aktivnosti

- Pismo_namjere_o_minimalnom_iznosu_sufinansiranja_I-1

- Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

NASTAVLJA SE USPJEŠNA SURADNJA SA ŠIBENSKO-KNINSKOM ŽUPANIJOM

U Šibeniku je dana 24.svibnja 2019.godine održana konferencija naziva „Jačanje gospodarske i institucionalne suradnje između Šibensko-kninske i Zapadnohercegovačke županije na području sektora metala i plastike“.

 Nastavak je ovo izvrsnih partnerskih odnosa  Općine Posušje, domaćeg gospodarstva i obrazovnih ustanova te HERAG-a i Razvojne agencije ŠKŽ kroz projekt Compete Plamet.

Također ovim projektom su se otvorile i mogućnosti za daljnju međužupanijsku suradnju.Uvodnu riječ dao je župan Šibensko-kninske županije, gosp. Goran Pauk koji je naglasio da mu je jako drago što smo temeljem uspješne suradnje na Europskom prekograničnom projektu „Compete Plamet“, putem kojeg se na području Šibensko-kninske i Zapoadnohercegovačke županije u posljednje dvije godine kontinuirano osnažuju ljudski, institucionalni i gospodarski kapaciteti u sektoru metala i plastike, došli i do potpisivanja Povelje o gospodarskoj suradnji na području metala i plastike između svih dionika Mreže znanja koja se formirala kroz projekt.

Nazočne je također pozdravio i gosp. Ivan Jelčić, predsjednik Skupštine županije Zapadnohercegovačke, koji je također dao naglasak na važnost uspostavljanja suradnje obje županije.

Potom je uslijedilo svečano potpisivanje Povelje suradnje Mreže znanja od strane župana Šibensko-kninske županije i predsjednika Skupštine županije  Zapadnohercegovačke.

Susretu su, uz domaćine iz Šibensko-kninske županije i Razvojne agencije ŠKŽ, nazočili predstavnici Općine Posušje, HERAG-a, predstavnici Ministarstva gospodarstva ŽZH, obrazovnih institucija, kao i gospodarstvenika.

Jedna od tema susreta bila je predstavljanje sektora metala i plastike i drugih gospodarskih – investicijskih potencijala županije, gradova i općina.

Na ovu temu, predsjednik Općinskog vijeća i član UO Fondacije tehnološki park Ivan Lončar je rekao kako odlukom Općinskog vijeća iz veljače 2018., te uvođenjem zanimanja CNC operator, projekt Compete Plamet je dobio potporu i s aspekta srednjoškolskog obrazovanja.

„Iako naše zakonodavstvo nema klasični, u svijetu provjereni sustav dualnog obrazovanja,  što je jedna vrsta svjetskog trenda, napravili smo iskorak i priključili se tom pozitivnom trendu koji uz uvođenje prakse uključuje i suradnju s gospodarskim društvima i tvrtkama, kako bi učenici po njenom završetku već bili spremni za tržište rada.“, naveo je Lončar

U ovu svrhu Općina Posušje i HERAG osnovali su prošle godine Fondaciju tehnološki park Posušje, čija se važnost ogleda u  adekvatnoj obuci učenika na strojevima nabavljenim iz projekta. Lončar je tijekom obraćanja istaknuo i odličnu suradnju s posuškim gospodarstvenicima koji su bili od velike pomoći prilikom provedbe projekta.   

Ispred gospodarstvenika, odnosno predstavnika dominantnog sektora metala i plastike, skupu se obratio Pero Lončar, vlasnik tvrtke Lončarplast, i član UO Fondacije tehnološki park koji je govorio o pozitivnim iskustvima projekta Compete Plamet, kao i uspješnim gospodarskim temama.

Na konferenciji, kako smo i naveli sudjeluje i Županija Zapadnohercegovačka. Ispred Ministarstva gospodarstva o potencijalima je govorio Ante Begić koji je ovom prilikom kazao: „ Jedan od potencijalnih sektora za investiranje i suradnju svakako je sektor plastike i metala, jer je njegov udio u strukturi pravnih osoba u visokom postotku. I to ne smijemo zanemarivati već trebamo nadograđivati i poticati, odnosno ulagati u proizvodne pogone s ekološki prihvatljivom proizvodnjom u prerađivačkom sektorima, koji stvaraju dodanu vrijednost. Industrija sektora i metala je u porastu zadnjih godina. I što se tiče proizvodnje i izvoza.“ Naveo je podatak kako u ŽZH djeluje 14 poduzeća u ovom sektoru s ukupno gotovo 1300 zaposlenih. Govoreći o radnoj snazi dodao je: „Mnogi od njih su primorani obučavati radnike prije nego ih zaposle jer obrazovni sustav u BiH generalno nije prilagođen potrebama tržišta rada.“…“ Upravo zahvaljujući prekograničnoj suradnji u Poslovnoj zoni Osrdak otvoren je Tehnološki park Posušje, opremljen s najmodernijim CNC strojevima za obradu metala i plastike zbog izobrazbe naših srednjoškolskih kadrova koji se odluče na ovakvu vrstu zanimanja omogućiti adekvatnu obuku.“, zaključio je Begić.

Na konferenciji, ispred Javne ustanove Razvojna agencija Zapadnohercegovačke županije (HERAG) sudjeluje ravnatelj Radoslav Luburić koji je u obraćanju nazočnima rekao: „ Želio bih istaknuti kako je u okviru projekta Compete Plamet kojeg provodimo, HERAG vodeći partner na projektu i uspješno koordinira aktivnosti projekta već skoro dvije godine. Uspješna suradnja s partnerima vidljiva je na temelju niza ostvarenih projektnih aktivnosti te se iskreno nadam da je ovo samo početak jedne uspješne suradnje i primjera dobre prakse“. U nastavku programa, o sektoru metala i plastike i drugih gospodarskih – investicijskih potencijala Šibensko-kninske županije i svih gradova, te o primjerima uspješnog gospodarstva, govorila je Mira Lepur, ravnateljica Javne ustanove Razvojna agencija ŠKŽ. Na koncu konferencije potpisana je i Povelja suradnje Mreže znanja, koja označava povezivanje obrazovnih institucija, gospodarstva, i u slučaju općine Posušje Tehnološkog parka, u svrhu pružanja usluge korištenja CNC strojeva za potrebe obavljanja praktične nastave učenika.

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNICA SREDSTAVA ZA „RAZVOJ ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA U OPĆINI LJUBUŠKI“ za 2019. godinu

Na temelju članka 122. stavak (1)  Statuta Općine Ljubuški (Službeni glasnik Općine Ljubuški broj: 4/06, 2/08,4/09 i 4/12), Odluke o izvršenju Proračuna Općine Ljubuški za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Ljubuški broj 9/2018)) i Pravilnika  o uvjetima i kriterijima dodjele bespovratnih sredstava ženama poduzetnicama na području općine Ljubuški,  Općinski načelnik Ljubuški, r a s p i s u j e  JAVNI POZIV
ZA ODABIR KORISNICA SREDSTAVA ZA „RAZVOJ ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA U OPĆINI LJUBUŠKI“ za 2019. godinu

Javni poziv za odabir korisnika

Javni poziv za odabir korisnika  „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondova-akcioni plan Strategije okoliša“ za 2019.godinu

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631