Novosti

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA

Otvoren je Poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za podnošenje prijedloga projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem.

Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) III upućuje poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za podnošenje prijedloga projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem.

Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) je zajednički projekt Vlade Švicarske i UNDP-a koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.

Glavni cilj projekta na lokalnom nivou je da pomogne domaćim akterima u izradi i provedbi integrirane lokalne razvojne strategije. Također, nužna je i snažna participacija građana i lokalne zajednice, gdje organizacije civilnog društva predstavljaju važnu kariku u procesima informiranja i animiranja građana da aktivno sudjeluju u razvojnim procesima, od utvrđivanja razvojnih potreba i prioriteta do nadgledanja nad provedbom razvojnih procesa i intervencija, rezultata i njihovih efekata na život građana.

U sklopu aktivnosti podrške na lokalnom nivou, ILDP želi kroz ovaj poziv podržati i razvoj kapaciteta OCD u partnerskim JLS s ciljem jačanja aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procese upravljanja razvojem, kako bi im se omogućilo da se na adekvatan način uključe, proaktivno djeluju te analiziraju i informiraju  o razvoju zajednice.

U okviru ovog poziva će biti podržana tri projekta, gdje će se prvo rangirani projekt podržati sa 7,000 KM, drugo rangirani projekt sa 4,500 KM te treće rangirani projekt sa 3,000 KM.

Način podnošenja prijave

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije civilnog društva (OCD), koje zadovoljavaju preduvjete poziva, da sudjeluju u otvorenom i konkurentnom procesu odabira projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem.

Mole se organizacije civilnog društva, koje se prijavljuju na poziv, da dostave sve obavezne dokumente za prijavu, onako kako je to pojedinačno naglašeno u Smjernicama za podnositelje prijava. Aplikanti svoje prijave za sudjelovanje i dodatne dokumente trebaju dostaviti u jednom originalnom primjerku i 1 kopiji A4 veličine,  te na CD-u ili USB-u putem preporučene pošte, privatne poštanske usluge ili osobno na sljedeću adresu: Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) „Projekat integriranog lokalnog razvoja“ (ILDP III), UN House, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Sve prijave za sudjelovanje, u skladu sa ovim Pozivom i pripadajućim Smjernicama, trebaju biti dostavljene najkasnije do ponedjeljka, 22. travnja 2019. godine, do 15:00 sati. Prijave podnesene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije i elektronske verzije Smjernica, te pripadajućih prijavnih dokumenata, su dostupne na sljedećoj web adresi:

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/en/home/procurement.html

Dokumenti:

Obrazac projektnog prijedloga

Prilog I_Proračun

Prilog II_Izjava o partnerstvu

Prilog III_Administrativni podaci

Prilog IV_Financijski podaci

Prilog V_Kontrolne liste

Smjernice za podnositelje projektnih prijedloga OCD

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631