Novosti

Upriličeno potpisivanje ugovora “Rekonstrukcija i konzervacija starog grada Ljubuški i rekonstrukcija bočnog zida na ljubuškoj tvrđavi“ u okviru projekta HERITAGE REVIVED.

Nakon što je nedavno završila prva faza radova koja je rezultirala obnovom istočnog obrambenog bedema, a čemu su prethodila provedena arheološka iskapanja, u Gradskoj upravi Grada Ljubuškog u četvrtak je upriličeno potpisivanje ugovora “Rekonstrukcija i konzervacija starog grada Ljubuški i rekonstrukcija bočnog zida na ljubuškoj tvrđavi“ u okviru projekta HERITAGE REVIVED.

Ugovor vrijedan 780.692,90 KM potpisali su gradonačelnik Vedran Markotić i direktor tvrtke Građevinar Fajić d.o.o Mostar Ekrem Maksumić.

Potpisivanju ugovora nazočili su predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Kvesić, dopredsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke i ministar financija Toni Kraljević, ministar MUP-a ŽZH David Grbavac, predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić, ravnatelj Razvojne agencije ŽZH HERAG Rade Luburić i v.d. direktora JP Parkovi d.o.o. Ljubuški Nikica Vučić.

Iz tvrtke izvođača radova imaju iskustva konzervacijom i obnovom kulturnih spomenika i starih građevina, a uspješno su završili i prvu fazu obnove tvrđave herceg Stjepana

- Projekt je prilično zahtjevan. Međutim, ukoliko ostali sudionici budu na razini kao što ćemo biti mi, onda možemo poručiti da ćemo ovaj posao završiti dobro, kvalitetno i na vrijeme ako budemo imali sreću s vremenom i nekim drugim okolnostima – kazao je direktor tvrtke Građevinar Fajić d.o.o Mostar Ekrem Maksumić.

Sigurnost za posjetitelje

Gradonačelnik Vedran Markotić u izjavi za medije osvrnuo se na projekt i dosadašnje radove na obnovi srednjovjekovne tvrđave, kao i značaju projekta za Ljubuški.

- Prošle godine smo radili bedem na tvrđavi koji je bio u najkritičnijem stanju, a današnjim potpisom ugovora, čija je vrijednost puno veća, radimo središnji dio tvrđave, odnosno obnovu kule Herceguše i branič kule, koji bi za 12 mjeseci trebao zasjati u punom sjaju. Mislim da je to za Ljubuški velika stvar – istaknuo je.

Realizacijom ovog projekta bit će proširena turistička ponuda, što će doprinijeti razvoju turizma, a time i otvaranju novih radnih mjesta.

- Dosad nismo bili u mogućnosti da možemo tvrđavu turistički valorizirati, nismo mogli tu dovoditi posjetitelje, jer je njihova sigurnost bila ugrožena baš zbog tog središnjeg dijela koji je u dosta lošem stanju. Obnovom tog dijela tvrđava će biti sigurna za turiste i naše stanovnike – zaključio je gradonačelnik Markotić.

Širenje turističke ponude

Glavni cilj projekta „Očuvanje, valorizacija i promocija kulturne baštine na periferiji urbanih područja - HERITAGE REVIVED“ je diverzificirati i promovirati kulturnu turističku ponudu povijesnih gradova zajedničkom izgradnjom kapaciteta u upravljanju kulturom i turizmu iskustva, novim i poboljšanim turističkim objektima i turističkoj infrastrukturi.

Nositelj projekta vrijednog 1.965.441,19 eura je JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke HERAG, a partneri na projektu su Grad Ljubuški (BIH), Grad Solin (HR), Županijska uprava za ceste Split (HR) i Općina Ulcinj (MNG)

- Ovo potpisivanje ugovora je jedna od aktivnosti projekta. Drugi dio aktivnosti odnosit će se na izgradnju vojnog rimskog logora na Gračinama gdje ćemo izgraditi posjetiteljski centar. Ove dvije aktivnosti su u vrijednosti oko 1,1 milijun eura. Mislimo da kad se i ovaj projekt završi da će posjetitelji imati što i vidjeti kroz ove starine – rekao je ravnatelj HERAG-a Radoslav Luburić.

Održana edukacijska radionica/trening za pružatelje turističkih usluga iz Bosne i Hercegovine te Crne Gore na temu „Kreiranje doživljaja i iskustava kulture kroz turizam na primjeru tematskog proizvoda „Putevi povijesti: Austrougarske tvrđave“.

U okviru prekograničnog projekta „Od srednjovjekovnih tvrđava u Hercegovini do austrougarskih tvrđava u Crnoj Gori (FORT-NET)“, financiranog od strane Europske unije, od 2. do 4.06.2021. godine u Herceg Novom se održala edukaciska radionica/trening za pružatelje turističkih usluga iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, na temu „Kreiranje doživljaja i iskustava kulture kroz turizam na primjeru tematskog proizvoda „Putevi povijesti: Austrougarske tvrđave“.

Radionica, koju je organizirao Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) iz Podgorice (CG), namijenjena je za planinarske i gradske vodiče, turističke agencije i lokalne turističke organizacije iz Boke i Hercegovine. Sudionici radionice su se upoznali sa najnovijim trendovima u kreiranju kulturno-turističkih tura i tehnikama interpretativnog vođenja, u cilju poboljšanja kvaliteta doživljaja i iskustava destinacije.

U toku radionice, prezentirao se jedan od rezultata projekta, budući kulturno turistički proizvod „Putevi povijesti: Austrougarske tvrđave“, koji bi do kraja rujna 2021. godine turističkom tržištu trebali predati crnogorski partneri projekta, CSTI Montenegro i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore. Ovim proizvodom će prema potrebama suvremenih turista biti interpretirana europska kulturna i vojna baština, dijelovi obranbenog sustava pogranične tvrđave pored nekadašnje južne austrougarske granice sa Kraljevinom Crnom Gorom u Boki i Trebinju.

Ovaj proizvod je namjenjen domaćim i inozemnim posjetiteljima, zaljubljenicima vojnih tema i povijesti, rekreativcima u prirodi. Za njih je do sada formirano tri od ukupno pet tematskih turističkih puteva sa interpretacionim tablama i turističkom signalizacijom u Boki i Trebinju. Nositelj projekta Grad Ljubuški u partnerstvu sa JU Razvojnom agencijom ŽZH-HERAG na sličan način valorizuju hercegovačko srednjevjekovno civilno i vojno graditeljsko nasljeđe. Vidiljivost zajedničkog proizvoda marketinški će biti ojačana zajedničkom turističkom brošurom, web sajtom i mobilnom aplikacijom. Izvedeni su manji konzervatorsko-restauratorski radovi na Starom gradu Ljubuški koji uključuju zidanje nedostajućih zidova i prsobrana, injektiranje i ojačavanje zidova, te radove na dersovanju.

Projekat „Od srednjovjekovnih tvrđava u Hercegovini do austrougarskih tvrđava u Crnoj Gori (FORT-NET)“ se provodi u okviru prekograničnog programa Bosna i Hercegovina - Crna Gora, u okviru EU instrumenta pred-pristupne pomoći IPA. Projekat je počeo sa implementacijom 2019. godine i realizira se tokom 24 mjeseca.  Ukupna vrijednost projekta je 470.079,65 EUR.

Projekat provodi Grad Ljubuški, u partnerstvu sa Javnom ustanovom razvojne agencije županije Zapadnohercegovačke (HERAG), Centrom za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) iz Crne Gore i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore (NTOCG).

 

 

 210605 Drugi dan treninga

Projekt Europske unije LEP II objavio poziv za podršku lokalnim partnerstvima za zapošljavanje

Projekt LEP II, koji financira Europska unija, objavio je Javni poziv za podršku lokalnim partnerstvima za zapošljavanje radi poboljšanja socio-ekonomske situacije i uvjeta života u Bosni i Hercegovini.

Realizacijom projekta omogućiti će se povećanje udjela lokalnih zajednica s djelotvornim partnerskim mehanizmima koji doprinose formalnom zapošljavanju i osigurati kreiranje i provedba programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalna tržišta rada.

Ukupan indikativni iznos podrške koji je na raspolaganju u okviru ovog poziva je 3.2 miliona eura i raspodijeliti će se na minimalno 20 lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Iznosi grant sredstava se kreću od 120.000 eura minimalno do 160.000 eura maksimalno, s napomenom da podnositelji projekata moraju osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava u iznosu od najmanje 10% ukupne vrijednosti projekta.

Lokalne zajednice u BiH se susreću sa specifičnim izazovima u zapošljavanju. Pristup koji je do sada promovirao LEP projekt a koji se odnosi na osnaživanje suradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija putem lokalnih partnerstava za zapošljavanje pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u BiH.

U okviru prethodne faze ovog projekta (period 2016-2019), koju je financirala Europska unija sa 4 miliona eura, lokalna partnerstava za zapošljavanje su unaprijedili kvalifikacije 1584 nezaposlene osobe, formalno zaposlili 517 osoba, razvili 38 servisa za aktivne tražioce posla i kreirali 19 inovativnih modula za obrazovanje odraslih.

Ovaj Poziv usmjeren je svim akterima na tržištu rada koji namjeravaju formirati partnerstva na lokalnom nivou, ali i već postojećim partnerstvima za zapošljavanje u BiH. Krajnji korisnici svih projekata su nezaposlene osobe koje su registrirane u evidencijama službi za zapošljavanje.

Poziv, kao i sva popratna dokumentacija, se nalaze ovdje.

Rok za dostavljanje konceptualnih prijedloga je 30. lipanj 2021. godine do 17.00 sati.

LEP II projekt financira Europska unija u iznosu od 4 miliona eura i ima za cilj pružanje podrške uspostavljanju Lokalnih partnerstava u Bosni i Hercegovini. Projekt implementira Međunarodna organizacija rada.

Za više informacija, posjetite www.partnerstvo.ba.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata zaštite okoliša ŽZH (2021)

  1. Predmet poziva

      Predmet ovog poziva je javno prikupljanje zahtjeva za neposredno sudjelovanje Ministarstva u sufinanciranju kandidiranih projekata. Predviđena financijska sredstva u proračunu ŽZH odobrena Odlukom Vlade ŽZH, koja su predmet ovog javnog poziva iznose ukupno 100.000,00 KM.

Sredstva će se dodijeliti za sljedeći program:

  1. Sufinanciranje projekata za zaštitu okoliša, zaštitu prirode, zaštitu zraka, upravljanja otpadom, projekata energetske učinkovitosti, podizanja svijesti javnosti i drugih sličnih aktivnosti u iznosu od 100.000,00 KM.
  2. Korisnici sredstava

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sredstava ostvaruju:

-jedinice lokalne samouprave (općina i grad),

-mjesne zajednice,

-javna i privatna poduzeća,

-javne ustanove,

-udruge građana registrirane za zaštitu okoliša.

Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

  1. Uvjeti i kriteriji za odobravanja sredstava

Osnovni kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva i određivanja prednosti pri dodjeli namjenskih sredstava za zaštitu okoliša su:

-pripremljenost projekata, programa ili sličnih aktivnosti za koje je upućen javni poziv (pripremljenosti stručne i tehničke dokumentacije, stupanj spremnosti za početak radova, visina vlastitih sredstava korisnika) do 10 bodova,

-stupanj povoljnog utjecaja na okoliš i usklađenost s Planom zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 2017. do 2027. godine do 30 bodova,

-kvaliteta ponuđenog tehnološkog rješenja do 20 bodova,

-stupanj ugroženosti okoliša (zaštićena prirodna područja i vodozaštitne zone, ekološki značajna područja, stupanj smanjenja onečišćenja okoliša i negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, stupanj prioriteta projekta) do 30 bodova,

-financijska ocjena projekta i sposobnost za realizaciju projekta, do 10 bodova.

U slučaju da bilo koji od kriterija nije ispunjen, i po njemu je dodijeljeno nula (0) bodova, Stručno povjerenstvo za ocjenu zahtjeva i ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava će odbiti zahtjev.

Stručno  povjerenstvo će odbiti zahtjev ako podnositelj zahtjeva nije podnio izvješće o utrošenim sredstvima dodijeljenih kao korisniku u prethodnim godinama.

  1. Potrebna dokumentacija

Svi podnositelji  zahtjeva za sufinanciranje projekata moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva www.mpugzo-zzh.com , te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Uz  zahtjev treba dostaviti i dodatnu dokumentaciju, ako je posjeduje podnositelj zahtjeva, koja je opisana u dodatku (vodiču) za popunjavanje zahtjeva.

Udruge građana uz zahtjev moraju obvezno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-Presliku rješenja o registraciji ovjerenu kod nadležnog tijela,

-Presliku identifikacijskog broja (ID) ovjerenu kod nadležnog tijela,

-Presliku ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa.

  1. Dostavljanje ponuda

Obavijest o objavi Javnog poziva će biti objavljen u "Večernjem listu", a tekst Javnog poziva na web stranici Ministarstva www.mpugzo-zzh.com .

Zahtjeve dostaviti osobno na protokol Ministarstva ili poštom na navedenu adresu najkasnije do 28. svibnja 2021. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša

Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

s naznakom "Zahtjev za korištenje sredstava za zaštitu okoliša – ne otvarati"

  1. Obrada zahtjeva

Ministar će imenovati stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta, kriterija i mjerila za dodjelu sredstava za projekte zaštite okoliša. Povjerenstvo će razmotriti projekte zaprimljene temeljem Javnog poziva, ocijeniti ispunjenost uvjeta, kriterija i mjerila za odobravanje sredstava i svrstati ih na listu prednosti s obzirom na broj ostvarenih bodova sukladno članku 6. Odluke Vlade ŽZH ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 7/21). S korisnicima kojima Ministar svojom Odlukom o utrošku sredstava iz članka 3. točke e) Odluke Vlade ŽZH dodijeli sredstva, sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena.

  1. Ostale informacije

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu - Sektor zaštite okoliša ili na telefon 039/682-164, od 9-14 sati, te na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tekst javnog poziva 

Obrazac za prijavu

 

 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture

Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj javni poziv, EU4AGRI će podržati ulaganja u infrastrukturu za aktivnosti povezane s poljoprivredom i ruralnim razvojem, kao što su zelene pijace, tržnice, infrastruktura i usluge za otkup, prodaju i distribuciju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kao i poboljšanje njihove kvalitete i dostupnosti na tržištu te razvoj kanala prodaje i marketinga.

Ukupni raspoloživi budžet namijenjen za ovaj Javni poziv iznosi 1.95 miliona KM.

Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo jedinice lokalne samouprave.

Rok za prijave je 18. juni 2021. godine do 15.00.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijavau kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Preuzmite i ispunite dokumentaciju za prijavu na javni poziv:

Prilog 1: Obrazac za prijavu

Prilog 2: Budget

Prilog 3: Logički okvir

Prilog 4: Plan aktivnosti

Prilog 5: Pismo namjere

Prilog 6: Pismo namjere o broju korisnika

Prilog 7: Podaci o podnosiocu i upravitelju s listom za provjeru

Okvirnu listu svih javnih poziva projekta EU4AGRI možete preuzeti ovdje

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Javni poziv za dodjelu grant podrške socijalnim poduzećima i socijalnim zadrugama

Fondacija lokalne demokracije iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine, za potrebe projekta “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva”, raspisuju javni poziv za dodjelu grant podrške socijalnim poduzećima i socijalnim zadrugama u Bosni i Hercegovini.

Projekt: “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva”.

Donator: Europska unija u BIH

Implementatori projekta: Fondacija lokalne demokracije iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine

Prijave trebaju biti dostavljene na e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  najkasnije do 13. svibnja 2021. godine do 12:00 sati.

Više o pozivu, uključujući upute za apliciranje i aplikacijski paket možete preuzeti OVDJE!

USAID objavio prvi poziv za financiranje na Zapadnom Balkanu – Pojedinačna vrijednost nagrade od 30.000 do 500.000 USD

Program Catalyze Innovative Blended Finance, koji financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), objavio je prvi poziv za financiranje na Zapadnom Balkanu.


Sve zainteresirane i kvalificirane organizacije imaju priliku da podnesu aplikacije i prijedloge za financiranje, što ima za cilj da doprinese rastu malih i srednjih poduzeća u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Program primjenjuje Palladium International grupa, a financira USAID.
Palladium International snažno ohrabruje sve organizacije da prate svoje aplikacije i prijedloge za financiranje uključujući i one organizacije koje nikada nisu direktno ili indirektno dobile financije od USAID-a.

U zavisnosti od raspoloživih sredstava, Palladium namjerava da osigura između 30.000 i 500.000 USD za pojedinačnu vrijednost nagrade, međutim, taj iznos se potencijalno može povećati tokom procesa zajedničkog stvaranja i/ ili ako su na raspolaganju dodatna sredstva za tu inicijativu. Palladium zadržava pravo da financira bilo koji ili nijedan od podnijetih prijava odnosno prijedloga.


Proces odabira će biti u dvije faze koje će postepeno smanjivati broj ponuđača za koje se razmatra konačna mogućnost financiranja. 

Rok za prijavljivanje u prvoj fazi je 17. svibanj, a u drugoj 31. kolovoz. 

Prijave je potrebno dostaviti elektronski na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Svi materijali moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku.

Detalje poziva možete pogledati OVDJE.

Javni poziv za sudjelovanje u programu izgradnje i osnaživanja digitalnih inovacijskih centara u Bosni i Hercegovini u okviru projekta DigitalBIZ

Projekt DigitalBIZ, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), objavljuje javni poziv svim pravnim subjektima koji pružaju ili imaju namjeru pružati podršku digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih poduzeća na teritoriju Bosne i Hercegovine za sudjelovanje u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih resursnih i savjetodavnih centara.

Projekt DigitalBIZ predviđa podršku za institucionalne partnere, poduzeća i druge relevantne aktere u korištenju digitalne ekonomije kao sredstva za povećanje produktivnosti postojećih ekonomskih sektora, rastućih novih tržišta, kao i ubrzanje ekonomskog rasta. Pored aktivnosti koje su usmjerene na uključivanje i jačanje kapaciteta relevantnih aktera u ubrzanju transformacije ka digitalnoj ekonomiji, projekt će također pružiti i financijsku podršku mikro, malim i srednjim poduzećima u digitalnoj transformaciji njihovog poslovanja. 

Javni poziv ima za cilj odabrati 10 pravnih subjekata (institucija, organizacija, poduzeća) za sudjelovanje u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih resursnih i savjetodavnih  centara. Podnositelji prijave mogu biti gospodarske komore, razvojne agencije, tehnološki parkovi, inkubatori, akceleratori, inovacijski i istraživački centri, kompetencijski centri pri fakultetima tehničkih i ekonomskih smjerova, klasteri i industrijska udruženjima koja predstavljaju kompanije i slični pravni subjekti.

Odabrani podnositelji prijava će u okviru Projekta biti usmjereni ka unapređenju svojih poslovnih modela, ponude ili usluge za digitalizaciju poslovanja poduzeća u tradicionalnim gospodarskim sektorima. Imati će priliku sudjelovati u sveobuhvatnom programu obuke u trajanju od nekoliko tjedana (periodična obuka prilagođena najboljim praksama online izvođenja). U fokusu obuke je osnaživanje kapaciteta i vještina polaznika za pružanje konsultantskih usluga u digitalnoj transformaciji poduzeća te unapređenje poslovnog/ servisnog modela samih polaznika. Teme će, između ostalog, obuhvatiti upoznavanje sa konceptom digitalnih inovacijskih centara, upravljanje inovacijama, upravljanje digitalnom transformacijom kroz različite poslovne funkcije, facilitaciju obuka itd. Obuka će biti tematski prilagođena potrebama sudionika sa dinamičnim i interaktivnim pristupom učenju. Sudionici će tokom programa također dobiti mentorsku podršku za razvoj servisnih linija u oblasti pružanja konsultantskih usluga za digitalizaciju poslovanja, financijskog i inovacijskog menadžmenta. Po uspješnom okončanju obuke, najbolji polaznici će dobiti priliku za dodatni razvoj kapaciteta i razvoj usluga, te praktični rad sa mikro, malim i srednjim poduzećima čime će pilotirati aktivnosti digitalnog inovacijskog centra. 

Specijalističku i prilagođenu obuku će ispred UNDP-a implementirati stručni tim Ernst & Young, jedan od globalnih savjetodavnih lidera iz oblasti jačanja digitalne ekonomije i digitalizacije poduzeća u regiji i različitim zemljama širom svijeta. 

Više informacija možete naći ovdje:

Tekst javnog poziva 

Prijavni obrazac

Info sesija za pitanja povodom ovog javnog poziva će biti organizirana 23. travnja (petak) 2021. godine sa početkom u 11:00 sati. Sudjelovanje na info sesiji je potrebno potvrditi putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , nakon čega ćete primiti informaciju kako pristupiti istoj. 

Zainteresirani pružatelji usluga za razvoj poslovanja u Bosni i Hercegovini koji ispunjavaju uvjete sudjelovanja (koji su navedeni u tekstu javnog poziva) svoj interes za sudjelovanje u projektu trebaju iskazati:

  • Ispunjavanjem online formulara,  
  • dostavljanjem relevantne dokumentacije, shodno registraciji pravnog subjekta, uključujući: rješenje o registraciji, statut, financijski izvještaji za posljednje dvije godine (ukoliko pravni subjekt priprema iste), CV osoba koje ispred pravnog subjekta sudjeluje u pružanju usluga u domenu digitalizacije.

Prijavom na ovaj javni poziv podnositelji prijave iskazuju spremnost i raspoloživost za sudjelovanje u ovom programu u periodu od: 1. lipanj – 15. srpanj 2021.

Krajnji rok za podnošenje prijava, u skladu sa smjernicama ovog javnog poziva, je 30. travanj (petak) 2021. godine do 17:00 sati što potvrđuje datum završetka ispunjavanja online formulara. Prijave podnesene drugim putem (npr. putem faksa ili e-mail-a), neće biti uzete u razmatranje, kao ni prijave podnesene nakon isteka roka.

2. JAVNI POZIV za obuku za CNC programera/operatera

Na temelju članka 24. stavak 1. točka 1. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine
FBiH“, broj: 45/02) i članka 9. stavak 2. točka 8. Statuta Fondacije Tehnološki park Posušje
(broj: 01-4/20 od dana 17.02.2020 i broj: 16/21 od 07.04.2021.godine.), Upravni odbor
Fondacije Tehnološki park Posušje raspisuje 2. Javni poziv za obuku za CNC programera/operatera.

Cjeloviti sadržaj Javnog poziva možete preuzeti s poveznice:

2.-Javni-poziv-Tehnoloski-park-PosusjePreuzmi

Tehnološki park Posušje: Naprednim tehnologijama do razvoja lokalnog gospodarstva

U Fondaciji Tehnološki park Posušje održan je Dan otvorenih vrata. Prilika je bila to da se gospodarstvenicima i zainteresiranim pojedincima demonstrira zajednički projekt HERAG-a, Sveučilišta u Mostaru i Općine Posušje, a čija je svrha edukacijom omogućiti primjenu novih sofisticiranih tehnologija u proizvodnji, te time bolju konkurentnost na tržištu.

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631